31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गिख्रंथाव! धेमाजीआव आइजोखौ बुथारनानै थै लोङो सासेआ, बिखाखौ आखाइआव लानानै पुलिस थानायाव सहैयो

  गिख्रंथाव! धेमाजीआव आइजोखौ बुथारनानै थै लोङो सासेआ, बिखाखौ आखाइआव लानानै पुलिस थानायाव सहैयो

  टाइम8, एप्रिल 30:

  धेमाजिआव बृहस्पतिबारखालि बेलासि जायो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। धेमाजिनि साखाथिनि गवालचापरि गामिआव बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायआ जायो। प्रदीप गगै मुंनि सासे सुबुङा गामिनि सासे 70निबो बारा बैसोनि आइजोखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारनानै दानस’नाय खर’खौ लानानै बोरलाबायो।

  मिथिनो मोननाय बादिब्ला, गामिनि प्रदीप गगै मुंनि सासे सुबुङा साखाथिनि प्रमिला गगैनि न’आव हाबनानै उदखार सोमजिहोयो। प्रदीपनि उदखारआव थानो हायैनि प्रमिलानि बिहाजोआ खारलाङो। आरो बेनि सुजुग लानानै बैसो गोरा आइजोखौ करटजों थुख्रा थुख्रायै दानस’नानै बुथारो।

  बेखिनिआवनो थाद’आ लासे प्रदीप गगैआ बैसोगोरा आइजोनि देहानि थुख्राफोरनिफ्राय थै लोङो। जाथायनि बागै धेमाजी पुलिसखौ फोरमायनाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथाय जायगायाव सफैयो आरो बुथारगिरिखौ हमो। आइजोनि बिखाखौ आखाइआव लानानै थानासिम थाङो बुथारगिरिआ।

  प्रदीप गगैआ मानो बेफोरबायदियै खास्रि-बिस्रियै बुथारदों बेनि बागै दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायआ ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों।  

  आरो फरायबाव : पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं