13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  इउपिपि एल दोलोआ बिसायख’थि इस्ताहारखौ फोसावबाय

  सोरखार दाखांनायनि गिबि खामानिया जागोन खुंथायखौ फोसाबनाय : प्रमद बर’

  टाइम8, कक्राझार, नबेम्बर 28

  इउनाइटेड पिपुलस पार्टि लिबारेल सुंदयै इउ पि पि एल राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख’थिनि इस्ताहारखौ फोसावबाय। सोलायनायनि स्लगान आरो गोग्गो खुंथाइ गायसननांगौनि थांखिजों दिनै कक्राझार सहरनि जे डि लामायाव थानाय लाइमोन इउपिपिएलनि गाहाइ मावखुलियाव बिसायख’थिनि इस्ताहारखौ बेखेवना होयो इउपिपि एल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’आ। रायजो- राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि मोन्थोरजों इउपिपिएल दोलोआ फोसावनाय बिसायख’थि इस्ताहाराव गाहायै गोग्गो खुंथाइ आरो गुबुन-गुबुन बिफाननि मोनफ्रोमबो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन आरो साख्रि गोयै बेकार लाइमोनफोरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन होन्नानै रोखा फोरमायो ।
  बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मिरु इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर’आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव फैनाय लोगो-लोगो गिबियाव खुंथायखौ गोख्रों खालामग्रोगोन आरो बिनि उनाव सोलोंथाइ, समाज खान्थि, रांखान्थि आरो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन होन्नानै रोखा फोरमायो। आरो गासै हारि- माहारिआनो बिटिसि ओनसोलाव समान मोन्थाइ आरो जौगालांगोन होन्नानै बिथाङा फोरमायदों ।

  Photo & input : @jariminborgoyary

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं