31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  टाइम8, मे 03 : मण्डपआव गोथार जुलिनि थियारि सोलिबाय थानाय समावनो बिसायख’थि देरहानायनि खौरांखौ मोननानै दोनथ’दों खैना गोदानआ।

  देरहानायनि खुसिजोंनो गोथार जुलिनि मण्डपखौ दान्दिसे समनि थाखाय दोनथ’नानै भट साननाय जायगासिम खैना गोदानआ रावना होलांदों देरहानायनि सारटिफिकेट लायनो।

  बे जाथायआ जादों रामपुरनि मिलक हालामनि महमदपुर गामिनि। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला इउ.पि.नि बारेलिआव जानाय गामि पन्सायतनि बिसायख’थियाव पुनम मुंनि सासे आइजोआ BDC नि सोद्रोमा महरै बिसायख’थि गेलेदोंमोन।

  पुनमआ पन्सायत बिसायख’थियाव 601 भट मोननो हानानै बेरेखा दोलोनि शकुनतलाखौ 31 भटनि फारागथियाव देरहानो हादोंमोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जुलिनि मण्डपनिफ्राय खैना गोदाननि साजायनाय गानजोंमजोंनो थोंजों देरहानायनि सारटिफिकेतखौ लायनो थांदोंमोन।

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख’थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख’थि गेलेदोंमोन।

  बिसायख’थियाव देरहानाय खौरांखौ मोननानै खुसिजोंनो जुलि जाफुबाय थानाय समावनो मण्डपनिफ्राय सारटिफिकेट लांनो फैदों।

  आरो फरायबाव : बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं