30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथनि 70 मिनिटनि जथुम

  टाइम8, जुन 11 : उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ दिनै अदेबानि शुक्रबाराव मिरुनि गोहा-गोरा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमहैदों। गिबि मन्थ्रि योगि आदित्यनाथआ गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमनानै दिनै अदेबानि शुक्रबाराव 70 मिनिट सम जथुम मेल जयो।

  उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगि आदित्यनाथ आ गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमना सावरायज्लायनायनि उनाव गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै गोदान दिल्लीआव थांनानै लोगो हमनानै सावरायज्लायनाय जायो होनना फोरमायदों।

  मखथावनादि, उत्तार प्रदेशआव बिधान सभा बिसायख’थिया बारा गोबाव गैलिया बेनिखायनो बिजेपि दोलोआ बिसायख’थिनि सायाव नोजोर होदों।

  गिबि मन्थ्रि योगि आदित्यनाथआ दोलोखौ लानानै खायसे बिथिंखौ सोलायनो हागौ आरो खायसे बिथिंखौ लानानैनो दिनै गाहाइ मन्थ्रि आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांमोनखौ लोगो हमना दिनैनि जथुम मेलनि गेजेरजों सावरायज्लायो।

  बेराफारसे, थांनाय साननैसो सिगांआवसो कंग्रेश दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय जितिन प्रसाद नो उत्तर प्रदेश बिजेपि दोलोनिफ्राय खायसे गोख्रों बिबान होनाय जानो हागौबो होनना इसारा होदों।

  आरो फरायबाव : कंग्रेशनि एमएलए सिद्दिक आहमेड आ करना जिउसाजों गाग्लोबजादों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  <