14 C
Guwahati
Sunday, January 17, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  Beat the Dragon

  audio

  दायआ सोरनि? आयदानि खोन्दो-नै

  दायआ सोरनि? बे आयदायाव समाजआ जानाय गुबुन गुबुन जाथाइनि थाखाय सोर दायनिगिरि बेखौ सल’ महरै फोरमायनो नाजानाय जागोन।
  audio

  दायआ सोरनि? आयदानि खोन्दो से

  दायआ सोरनि? बे आयदायाव समाजआ जानाय गुबुन गुबुन जाथाइनि थाखाय सोर दायनिगिरि बेखौ सल' महरै फोरमायनो नाजानाय जागोन।...

  Beat the Dragon

  Corona Lei Lei Sei Sei