29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिश्वनाथ सारिआलिआव आसामनि मादावनो डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय थामथि जाथाय, दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय

  टाइम8, जुन 11 : बिश्वनाथ सारिआलिआव आसामनि मादावनो डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय थामथि जाथाय, दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय

  आसामनि मादावनो थामथि जाथाय, डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय।

  बिश्वनाथ सारिआलिआव डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया साननैसो सिगांआव जानानै थांदोंमोन।

  बिश्वनाथ सारिआलियाव आसामनि मादावनो थामथि डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय।

  हमनो हानाय दायनिगिरिखौ सारिआलि पुलिसआ बिजय तान्ति (30) होनना सिनायथि होदों।

  मखथावनादि, बिश्वनाथ जिल्लानि सिंयाव थानाय माजुलिगर साहा बागानआव डा. बसन्त गश्वामी आ मोनाबिलि समाव न’फारसे फैबाय थानाय समावनो गाग्लोबदोंमोन।

  जिल्ला बेंगिरिया बे जाथायआव आखाय गोनां दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो होनायबो जादों।

  डाक्टारनि सायाव इनायै गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव बिश्वनाथ पुलिस थानायाव 167/2021 U/S 143/447/352/325/307/ IPC R/W सेक्सन डिएम जों केस रेजिस्थारबो खालामनाय जादों। पुलिसआ बे केसनि दारै नायबिजिरबोगासिनोमोन।

  आरो फरायबाव : गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथनि 70 मिनिटनि जथुम

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं