28 C
Guwahati
Sunday, December 5, 2021
More

  दिनै तामुलपुर जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गेद टुगेदार हाबाफारि खुंदों

  दिनै तामुलपुर जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गेद टुगेदार हाबाफारि खुंदों

  टाइम8, अक्टबर 10 : बेखेवगिरि महरै नुजाथि फैदों बर’ सावथुन मुलुगनि‌ मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारि।

  जर’खा आलासि महरै बर’ सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर एबा बिसानि फोसावदिं नेहाथारि फैला जे बरगयारि, बिसानि गाहाइ नेहाथारि गुरु पबित्र आरो गाहाइ आलासि महरै बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’नि बिसि पारुल भरालि बर’ आरो माननि आलासि महरै प्रदिउसार एस’सियेसन, तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर’ थुनलाय आफादनि आफादगिरि, तामुलपुर दख’रा बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि अजित बर’ आरो गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लायो।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  फैला जे बरगयारिआ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायोदि बिटिआर खुंथायनिफ्राय फिल्म हल लुनानै होनाय जागोन‌होनना‌ फोरमायो।

  बेराफारसेथिं गुरु पबित्र बर’आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों इयुनाव सोरखारनिफ्राय अनसुंथाय मोनननै गोजौ थाखोआव थांनो हागोनखौ मिजिंथिददों।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्र’बथाय! नखरसेनिनो साथाम सुबुं जोखोम

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं