27 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  सुशान्त सिं राजपुतनि थैनाय: 2 दाननि गेजेरावनो फोजोबनो सिबिआइखौ बिथोन होदों गोजौसिन बिजिरसालिआ

  टाइम8, दिसेम्बर 7:

  फावखुंगुर सुशान्त सिं राजपुतनि थैनायनि रहस्यखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। फावखुंगुर बिथांनि थैनायनि केसनि सोमोन्दै हादरनि गोजौसिन बिजिरसालिआ सिबिआइखौ मोनसे बिथोनलाइ होदों।

  बे बिथोनलाइनि गेजेरजों गोजौसिन बिजिरसालिआ सिबिआइखौ सुशान्त सिं राजपुतआ थैनायनि केसनि रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदों।

  उकिल पुलीत कौर धान्दाआ बे बिथोनलाइआव बुङो दि- थांनाय ब्रै दाननि उनावबो सिबिआइआ जेबो फोरमान दिहुननो हायासै। बेनिखायनो गोजौसिन बिजिरसालिआ सिबिआइखौ 2 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनायखौ फोजोबना रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदों।

  मख’जाथावदि, गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोननि उनाव सिबिआइआ बे केसनि सायाव नायबिजिरदोंमोन। बलिउडनि फावखुंगुर सुशान्त सिं राजपुत 14 जुनआव गावनि एपार्टमेन्टआवनो दौलें लानाय हालोदआव बोखांनाय जादोंमोन।    

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो।

  BREAKING: कक्राझारआव फायारिं; सासे लाइमोन जोखोम

  कक्राझार जिल्लानि खारिगाव बड'लेण्ड धाबायाव थांनाय मोनाबिलि समनि 8 रिंगासो समाव फायारिं जाथाय जायो।