13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  BJP नि मेलआव रायजो राजाफोर थांनायखौ आंखौ बादा होदों होननानै फोरमान होनो हायोब्ला 1 धनटानि गेजेरावनो राजखानथि नागारगोन : रबिराम नारजारी

  टाइम8, गसाइगाव, नबेम्बर 28

  कक्राझार जिलानि गसाइगाव महखुमानि सिंयाव थानाय 8 नं दट’मा बियाबनि सिंयाव थानाय कलाबारि गामियाव बिफिएफ दोलोनि बिसायख’थि मावख’ बेखेवनाय हाबाफारि जानानै थांयो।

  बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 8 नं दट’मा बियाबनि बिजाथि प्रखास बसुमातारी आरो 29 नं सोनाब क’कराझार बियाबनि एम. एल. ए. रबिराम नारजारीजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोर।

  बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां रबिराम आ बेबायदि बुंथियो दि, 27 नभेमबर बिस्थिबारखालि सेरफांगुरियाव BJP नि मेलाव बाहागो लानानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मिनिस्थार बिथां हिमन्त बिस्व’ शर्माया BJP नि मेलआव रायजो राजाफोर फैनायखौ रबिराम नारजारीआ होबदों होननानै बुंदोंमोन। बेनि फोरमानखौ सोरबाफोर होनो हायोब्ला 1 घन्टानि गेजेरावनो राजाखान्थिखौ नागारगोन होनना बुंथिदों।

  Photo & input : @bilijitnarzary

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं