27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धिआ हाथरासफारसे थांबाय थानायाव पुलिसआ हमदों, नाथाय मानि जाहोनाव?

  टाइम8, अक्ट’बर 1: कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धिआ अजद होदोंदि दिनै गावनि बिनानाव प्रियंका गान्धीजों दिल्लीनिफ्राय उत्तरप्रदेसनि हथरास फारसे थांबाय थानायावनो पुलिसआ हायाव गादबना लाथि चार्ज खालामना होबथादों होननानै बुंदों। मंगलबारखालि हाथरासआव हानजा जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसाआ जिउ खोमानायनि उनाव दिनै राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धीआ हिनजावसानि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो हमनो थांदोंमोन।

  राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धीआ उत्तरप्रदेसनि पुलिसआ थांनो होयिआव राजा लामायावनो जौसेनिबो बारा हेफाजाबगिरिफोरजों जिरायना थायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव राहुल गान्धीआ बुङो-“दासो आंखौ पुलिसआ नारख्लायो, लाथि चार्ज खालामो आरो हायाव गाद’बो। आं सोंनो लुबैदों, खालि मदि बिथाङासो थाबायनो हायो नामा? सासे सरासनस्रा सुबुङा थाबायनो हाया नामा? जोंनि गारिफोरखौ होबथादों, बेनिखायनो जों थाबायदों।“

  कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा थांनो नागिरनायनि उनावनो उत्तरप्रदेसनि खुंथाइआ कर’ना भाइरासनि थाखाय गोबां सुबुंनि ज’ जानायखौ होबथानानै उत्तरप्रदेसआव हाबनाय गासै सिमाफोरखौ बन्द’ खालामनानै होदों। राहुल गान्धीमोननि गारिखौ ग्रेटार नइदायावनो होबथानाया जायो, जेनिफ्राय हाथराससिम 142 कि:मि: गोजान जायो।

  बेनि उनाव राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धीआ ओंखारनानै इउपिनि गिबि मन्थ्रि य’गि आदित्यनाथनि बेरेखा स्ल’गान होनानै थाबाय लाङो। ससे थांखांनाय उनाव गोबां पुलिसफोरा बिसोरखौ होबथानानै उनथिं नारसिननो नाजायो।

  कंग्रेसजों लोगोसे समाजबादि पार्टिआबो इउपिनि सिमनायाव बेरेखा खालामो। बिसोरखौबो हिनजावसानि गामिसिम थांनायाव होबथायो पुलिसआ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।