24.9 C
Guwahati
Wednesday, September 22, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  पुष्कार सिंह धामी आ उत्तराखान्डनि गोदान गिबि मन्थ्रि, दोलोआ साइख’बाय

  पुष्कार सिंह धामी आ उत्तराखान्डनि गोदान गिबि मन्थ्रि, दोलोआ साइख’बाय

  टाइम8, जुलाइ 3 : उत्तराखान्ड नि गोदान गिबि मन्थ्रिखौ साइख’नाय जाबाय।

  बिजेपि एमएलए पुष्कार सिंह धामी आ उत्तारखान्डनि गोदान गिबि मन्थ्रि जानो थांगासिनो।

  पुष्कार सिंह धामी बिथांआ बिजेपि युवा मर्चनि आफादगिरि। पुष्कार धामी आ खेब नै बिधान सभा बिसायख’थियाव देरहासात जानो हादोंमोन।

  Photo Input : Google

  मखथावनादि, तीरथ सिंह रावत आ उत्तराखान्ड हादोरसानि गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनावनो पुष्कार सिंह धामी नि मुंआ गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय साइख’जानायबादि जाखादोंमोन।

  उत्तराखान्ड हादोरसानि गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय पुष्कार सिंह धामी बिथांखौनो साइख’नाय जाबाय।

  बेराफारसेथिं, महामारि करना जिउसानि थासारिनि समाव उत्ताराखान्ड हादोरसानि गिबि मन्थ्रि तीरथ सिंह रावतआ बिबान एंगारनायनि उनाव उत्तराखान्डआव गोदान गिबि मन्थ्रि मोननो हाबाय।

  मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरि नरेन्द्र सिंह तोमर आरो दुष्यन्त कुमार गौतम बिथांमोना बाहागो लानानै उत्तराखान्डनि गिबि मन्थ्रि महरै पुष्कार सिंह धामीखौ साइख’नाय जायो।

  आरो फरायबाव : बिटिआरआव थाबैनो स्पिसियेल तेत आन्जाद खुंनाय जागोन : डः र’नज पेगु

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इउपिपिएलनि आफादगिरिफोरनो थांलाइ फैलाइ खालामनो सुबिदा जानायनि थाखाय गंफा गंफायै साइखेल रानानै होदों

  बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाइ आलासि महरै गसाइगाव जिला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमातारी,जमदुवार ब्लगनि नेहाथारी बिनेस्वर नारजारी आरो साइखेल राननानै होग्रा बिथां सनदन बसुमातारिजों लोगोसे प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो ।

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  बागसानि पाखामारायाव सोमोनांथाव जिनाहारि! हाथियार दिन्थिनानै सानै गथ’नि बिमाखौ जिनाहारि

  न'आव रावबो गोयैनि खाबु लानानै गावनि गाज्रि साननायखौ जाफुं होयो अखिम बर्मन मुंनि जिसिपि ड्राइभारा ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।