13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मन्त्रि पियुस हाजरिकाखौ तामुलपुराव गोसोम फिरफिला दिनथिदों

  टाइम8, दिसेम्बर 02

  बाकसा जिला तामुलपुर महकुमानि गान्धीबरिआव खोला देफेलि आसु आरो असम जातियताबादि युब सात्र परिसदनि गोख्रों सोमावरनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मन्त्रि पियुस हाजरिकाखौ गोसोम फिरफिला दिन्थिनाय जादों।

  CAA बिलखौ बोखारनाय आरो जाग्रा आदारनि बेसेन बांनायनि हेंथायै दिनै तामुलपुर गान्धिबारिआव खोला देफेलि आन्सलिक आसु आरो AJYCP नि बानजायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

  बे सोमावसारनायाव बिजेपि सरकार मुर्दाबाद, बिजेपि ग’ बेक, जाग्रा आदार बेसेन बांनायखौ होबथानो नांगौ, CAA आयेनखौ बोखारनो नांगौ आरो बायदि बायदि सोरखारि हेंथा स्ल’ गानजों गान्धिबारि ओनसोलखौ गोमसार होयो।

  मख’नो गोनां दि, बिटिसिनि 28 नं गयबारि समस्टियाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि हेमन्त कुमार राभानि जानानै आसामनि मन्त्रि पियुस हाजरिकाया गान्धिबारियाव बिसाइख’थि मेलआव बाहागो लानो फैदोंमोन। बे समावनो मन्त्रि बिथांखौ सोमावसारगिरिफोरा गोसोम फिरफिला दिन्थिदों।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं