22.9 C
Guwahati
Thursday, October 21, 2021
More

  डिमाकुसिआव अमा मिसन नि सांग्रांथि मेल! सानसेआव से लाख केजि अमा बेदर दिहुननो थांखि लादों : मन’ज बसुमतारी

  टाइम8, भेरगाव, सेप्तेम्बर 23 : सारा बिटिआर ओनसोलाव अमा नि मोनसे हाब बानायनो बिटिआर सोरखारआ थांखि लाबाय आरो बिनि थाखायनो अमा फिनायनि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों ৷

  अमा फिसिनानै गावखौनो गाव गसंथानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं ৷ बिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव मोनसे रांआरि बिथिंआव गोख्रों सोलायथाय लाबोनो हागोन ৷

  बिटिआरनि गंब्रै जिलाआव सानसेआवनो से लाख किलग्राम अमा बेदर दिहुननो थांखि लानाय जाबाय ৷

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  अमाखौ दोरोंआरि नेमखान्थिजों फिनायनि फ्राय गोनोखोआरि आदबजों बोरै फिनांगौ बिनि सायाव राइजो राजा आरो लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो नाजानाय जादों ৷

  बिटिआरनि एनिमेल हासबेन्दारि आरो भेटेरिनारि बिफाननि बान्जायनायाव बे सांग्रांथि मेलआ सोलिगासिनो दं होन्ना बड’लेण्ड पिग मिसननि गाहाइ कनसाल्टेन्त मन’ज बसुमतारीआ ৷

  दिनै अदालगुरि जिल्लानि टंला आरो दिमाकुसि ओनसोलाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप फोरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै खुंनाय सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि एनिमेल हासबेन्दारि आरो भेटेनारि बिफाननि इएम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बिफानारि गोजौ थाखोनि गोबां मावख’गिरि, समाज सिबिआरि आरो थामजौनिबो बांसिन आइजो, सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लाना बड’लेण्ड अमा मिसन’नि थांखि आरो नोजोरनि सायाव गुवारै गियान मोनो ৷

  Photo Input : @Prafulla Kumer Boro

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : मिरुनि आखाइ इशान बिफाननि मन्थ्रि दर्शना भिक्रम जारदसआ बिटिआरआव दावबायफैदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं