29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  अस्कार बान्था होनाय हाबाफारियाव इरफान खान आरो भानु अथैयाखौ दुखुजों मान बाउदों…

  टाइम8, एप्रिल 27 : सावथुन मुलुगाव खामानि मावनाय साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे सिमां थायो अस्कार बान्थानि थाखाय। साफ्रोमबो सुबुङा अस्कार बान्ताखौ मोननायनि सिमांजों लोगोसे बेखौ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानमो थाखायबो गोसो जानानै थायो। मानोना हलिउडनिफ्राय लानानै बलिउडसिम बुहुमनि साफ्रोमबो सावथुन मुलुगाव खामानि मावनाय मुंदांखा फावगिरि, देंखोगिरि आरो बायदि बिफाननि मावथिफोरजों बुंफनाय अस्कार बान्थानि बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानायनि सिमां रनसायनानै थायो।

  बे सिमांनि थावनियावनो दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो जरखा मोनसे मान मोननो हादों भारतनि मुंदांखा फावखुंगुर, जाय बलिउडनि अनगायैबो हिलिउडआवबो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय रुंसारि इरफान खानआ। बिजों लोगोसे कष्टिउम डिजाइनि थाखाय अस्कार मोननो हानाय नायल’-जाल’ सासेल’ भारतारी भानु अथैया।

  2021 मायथाइनि अस्कार बान्था गथायनाय समाव 3 मिनिटनि कलाज बानायनानै सावथुन मुलुगनि रुंसारि फावगिरिफोरखौ मान बाउदों। बे 3 मिनिट समनि भिडिअआवो जायगा मोनदों बे सानै भारतारीनि मुङा।

  आरो फरायबाव : गंसे एम्बुलेन्सआवनो फाथै जाबनाय बादियै 22 सानि गोथै सह’ लांनानै मांखरसालिसिम लाङो

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।