30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  न’नि बिगोमायानो जिनाहारी खालामनानै 5 दाननि प्रेगनेन्ट खालामबाय भारातीया महरै थानाय 7 थाखोनि फरायसुलिखौ

  टाइम8, मे 7: फिन उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामनायनि जाथाय। न’नि बिगोमायानो जिनाहारी खालामनानै 5 दाननि प्रेगनेन्ट खालामबाय भारातीया महरै थानाय सासे थाखो 7 नि फरायसुलिखौ। रहा, गगामुखनि उनाव बे खेबाव पुलिसजों बुंफबना थानाय गुवाहाटी नोगोरमायावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथायआ।

  भारा न’नि बिगोमायानो जिनाहारी खालामबाय उन्दै हिन्जावसाखौ। बेबो सासे नङा सानै दुथांआ जिनाहारी खालामो हिन्जावसाखौ। जायनि जाहोनाव थाखो 7 आव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिआ दासान्दि 5 दाननि प्रेगनेन्ट।

  मुकिबुर रहमान (मुकुट), इचुमुद्दिन आलिनि गाज्रि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जायो बे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाआ। दिसपुर पुलिसनि खाथिआव एजाहार होनायनि उनावबो दासिमबो जेबो फिननाय मोननो हायासै गाग्लोबजानाय बे हिन्जावसा आरो नखरआ।

  आरो फरायबाव : बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय जागायबाय 18-44 बोसोर बैसोनि कभिड भेकसिन होनाया  

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं