17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिपिएफ दोलोआ मोन 25 निफ्राय 30 सिम मासि लानानै गाव हारसिंनो सोरखार दागोना रोखा: हाग्रामा महिलारी

  टाइम8,गसाइगाव,
  अक्टबर 31 :

  कक्राझार जिल्लानि 8 नं द’तमा बियाबानि सिङाव थानाय मिलन बाजार आरो दुमारिगुरि बिपिएफ प्राइमारिनि बानजायनायाव दिनै सारागाव गामियाव बि पि एफ दोलोनि मोनसे बिसायख’थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो।

  बे मेलाव गाहाइ आलासि महरै बि टि सि नि बारग’ सिफ हाग्रामा महिलारी आरो सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर बिपुल राभाजों लोगोसे गोबां बि पि एफ नि दैदेनगिरिफोर आरो बि पि एफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा गोबां रायजो-राजाफोरा नुजाथियो।

  बे मेलावनो बाहागो लानानै महिलारीआ बुंथियोदि बि टि सि बिसायख’थिया डिसेम्बर दाननि सेथि सप्टायाव जागोनखौ नोजोर बोनानै बि पि एफ दोलोआ बि टि सि नि सिङाव थानाय गोबां जायगायावनो बिसायख’थि फोसावदिं मेल लागासिनो दं।

  बेखौ नायनानै बि पि एफ दोलोआ 25 निफ्राइ 30 मासि लानानै सोरखार दागोन।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो