13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गसाइगाव जिल्ला एबिएमसुनि आफादगिरि नुर महमद आनसारि आरो नेहाथारी सफिअल हकखौ मिरु एबिएमसुनिफ्राय होखारनाय जाबाय

  टाइम8, गसाइगाव, दिसेम्बर 03

  कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरियाव मिरु एबिएमसुनि बानजायनायाव मोनसे एबिएमसुनि सावराय मेल जानानै थाङो । बे सावराय मेलाव मिरु लोगो आफादगिरि आलि आजम आरो लोगो नेहाथारी मयन उदिनजों लोगोसे जिल्ला आरो दख’रा एबिएमसुनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो मयन उदिना बुङो दि सिगां समनिफ्राय गसाइगाव जिल्ला एबिएमसुनि आफादगिरि-नेहाथारी सानैजों मिरु एबिएमसुनि नेमखान्थिखौ मानिया लासिनो दोलोआरि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय गोबां समाव खावलायबाय थानाय जादोंमोन।बेबादि खावलायसेयावबो मानियैनि दिनै बे मेलनि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला एबिएमसुनि आफादगिरि नुर महमद आनसारी आरो नेहाथारी सफिअल हकखौ मिरु एबिएमसुनि गेजेरजों थिरांथा लानानै एबिएमसुनिफ्राय होखारनाय जाबाय होननानै बुंथियो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं