16 C
Guwahati
Friday, December 3, 2021
More

  बिमा दुर्गानि आसिर्बादजों गसाइगाव बियाबआव बिपिएफआ देरहासातगोन : हाग्रामा महिलारी

  बिमा दुर्गानि आसिर्बादजों गसाइगाव बियाबआव बिपिएफआ देरहासातगोन : हाग्रामा महिलारी

  टाइम8, कक्राझार, अक्टबर 14 : दिनै महा नब’मि। बिमा दुर्गा देभिनि महा नब’मि सानाव मुलुग गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय बिटिसिनि बारग ‘ गाहाइ खुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ कक्राझार सहरनि सुभास पल्ली बिधान पल्ली आरो पातरगाघ आव थानाय बिमा दुर्गा देभिनि थानसालिआव दावबायनानै गोहोनि बिमा दुर्गा देभिनि साखाथियाव आरज गाबदों।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग’ गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि आसामनि खुंथाय गोहोयाव थानाय सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा बिमा दुर्गा देभिनि आस्रिबादाव रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावफुंनो हाथों।

  आरो फैगौ 30 अक्टआव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधान सभा बिसाइख’थियाव बिपिएफआ गसाइगाव बिधान सभा बियाबआव गोहोनि बिमा दुर्गा देभिनि आसिर्बादआव गोबां भतजों देरहासातगोन होन्ना रोखा बुंथियो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बङायगावआव दुखुनांथाव जाथाय: ट्रेक्तरजों सौग्रावनानै जायगायावनो सानै फराययसानि जिउ खहा

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं