22 C
Guwahati
Wednesday, January 12, 2022
More

  देवालीनि बमा गावनानै अदालगुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों

  टाइम8, नभेम्बर 5 : सोरांनि फोरबो देवालीनि बमा गावनानै अदालगुरि नोगोराव गिख्रंथाव अर खामो।

  थांनाय हारनि 10.30 रिंगासो समाव अदालगुरि नोगोराव गंसे साहा इलेक्ट्रनिक्स गलायाव देवालीनि बमा गावनायजों गिख्रंथाव अर खामो।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला, आनन्द उल्लाह मुंनि सुबुंआ देवालीनि बमा गावनायाव साहा इलेक्ट्रनिक्सनि गोबां कार्टनफोरखौ लाखिना दोननायाव हरखाबै ब्लाव-ब्लाव अर खामनो हमो।

  जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अर खामनायखौ रैखाथियै खोमोरनो हायो।

  जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाय जागोन होननाबो मोन्थि होदों अदालगुरि पुलिसा।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बिटिआर सोरखारआ सा-सानजायाव थानाय सिक्स सिदिउल ओनसोलखौ लानानै जोलुर बादायनाय खुंगोन : इ एम दावबायसा बर’

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं