31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  टाइम8, मे 1:

  दिल्ली पुलिसआ मोनसे नंखाय कभिड-19 रिपोर्ट बानायग्रा हान्जाखौ हमदों। बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  खौरां मोननाय बादिब्ला, दिल्लीनि मालवीय नगरनि पुलिसआ हमनाय नंखाय कभिड-19 रिपोर्ट बानायग्रा हान्जायाव दंमोन डक्टर मनिष, लेब टेक्निसियान निहाल आरो हिमान्सु, सतेन्द्र आरो निखिल। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला, निहाल आरो हिमान्सुआ मानसिनि खाथिआव थांनानै सेम्पोल कालेकसन खालामोमोन होनना।

  निहाल, हिमान्सु आरो डक्टर मनिषआ मालवीय नगर थानानि ओनसोलआव मोनसे लेबआव खामानि मावोमोन। बेयावनो बिसोर नंखाय कभिड-19 रिपोर्ट दिहुनना होयोमोन। नाथाय बे लेबनि बिबानगिरिफोरनो जेबो मिथिहोआ जासे बे गासैबो खामानिखौ मावोमोन।

  मख’जाथावदि, 29 एप्रिलखालि हरनि खमैबो 9 रिंगासोआव मालवीय नगर थानायाव माखासे सुबुंफोरा फन खालामनानै बे लेबआव टेष्ट खालामा जासे कर’नानि रिपोर्ट होगासिनो होननानै अजद होनायनि उनावसो गासैबो बाथ्राया सोराङाव फैयो।

  आरो फरायबाव : सानफ्रोमबो 1 लाख भेकसिन होनायनि थांखि लादों: हिमन्त बिस्व शर्मा

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं