13 C
Guwahati
Sunday, January 17, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बि.पि.एफ.निफ्राय इउ.पि.पि.एल.आव थांब्ला सना फिथर UPPL, NDFB निफ्राय BPFआव फैब्ला सैमाखि-अमाखि जायो: बि.सुग्रिब

  टाइम8, चिरां, दिसेम्बर02

  बि.पि.एफ. दोलोनिफ्राय इउ.पि.पि.एल.आव थांबा सना फिथर जायो, नाथाय UPPL, NDFB दोलोनिफ्राय BPF आव थांबा सैमाखि-अमाखि जायो होननानै चिरां थुख्राझार हालामनि आइफवालि गामिनि साखाथियाव थानाय आइ दैमानि दैलाम बारियाव Ex-NDFB मोनब्रै हान्जानि खौरांगिरि मेलाव Ex-NDFB coordination committee नि आफादगिरि बि.सुग्रिब बिथांआ बुंथियो।

  थांनाय गुबुन गुबुन सानफोराव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिसाइख’थि मेल फोसावदिंनायाव NDFB हान्जानिफ्राय BPF दोलोआव हाबहैनायखौ UPPL दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन रावजों बांसावानायनि सायाव बि.सुग्रिबआ गुवारै खेंफोरथि होयो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं