13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बि.टि.सि. बिसायख’थिआव इउ.पि.पि.एल. दोलोखौ देरहासाद खालामनो बड’लेण्ड सोमावसारि बारग’ मावथि आफादआ मदद खालामगोन

  टाइम, सिरां, दिसेम्बर 02

  बे बोसोरनि 16 नबेम्बरखालि बागसानि बेरगाव मन्दल पारायाव दाफुंजानाय बारग’ बड’लेण्ड सोमावसारि बारग’ मावथि आफादआ बिटिसि बिसायख’थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ देरहासाद खालामनांगौनि थांखिजों दिनै कक्राझार आरो सिरां मोनै जिल्लानि बारग’ मावथिफोरा जथुमनानै सावरायलायनायनि उनाव खौरांगिरि मेलेनि गेजेरजों इउ पि पि एल दोलोखौ थोंजों हेफाजाब खालामबाय होननानै फोसावदों ।

  थांनाय 1986 मायथाइनिफ्रायनो डिभाइड आसाम 50/50 होननानै बिग्रा सुबुंफोरा थैनानै थांबाय आरो जाय सुबुंफोरा थांनानै दं बिथांमोनना माबा मोनसे मोनगोननि मिजिंगजों बिटिआर सोरखारखौ खावलायगोन होननानै बड’लेण्ड सोमावसारि बारग’ मावथि आफादनि लेङाइ आफादगिरि जर्स इसलारीआ खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो। बिथाङा बुंबावो दि, बिएसि, बिटिसि गोरोबथा जालांबाय नाथाय बै समनि बड’लेण्ड दाबिग्रा सुबुंफोरा उननि समाव थांना थानांगौनि थाखाय जेबो सुबिदाफोर मोननो हानाय जायाखै होनानै अजद दैखांदों ।

  Photo & input : @Fwrdan

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं