25.5 C
Guwahati
Wednesday, September 22, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिनैनि साना बर’फोरनि मोनसे मोजां सान जाबावबाय

  दिनैनि साना बर’फोरनि मोनसे मोजां सान जाबावबाय

  टाइम8बर’ देक्सनिफ्राय-

  ननि मानसिया हाग्रानिफ्राय नआव फैफिनबाय। दिनैनि साना बर’फोरनि थामहिनबा आसाम हादरसानि थाखाय जोबोर गोजोनथाव सान। थांनाय नबेम्बर दानाव एनडिएफबिनि बारग’ दैदेनगिरि एम बाथाया सा 20 सोद्रोमा लानानै हाग्रायाव ओंखार लांदोंमोन। थांनाय नबेम्बर दाननिफ्राय हाग्रायाव ओंखार लांनायनि उनाव एनएलएफबि मुंनि हाथियार आफाद दानानै बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानिफ्राय गासै सा 500 सोद्रोमाफोर लानानै आखायाव हाथियार हमदों होननानै कक्राझार लकसभानि एमपि नब कुमार सरनीयाआ खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन । मिथिनाय बादिब्ला भारत सोरखार, आसाम सोरखार, एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजा, दुलाराय बर’ फरायसा आफाद आरो इउपिबिअ’नि गेजेराव थांनाय 2020 मायथायनि 27 जानुवारीयाव बर’नि थामथि गोरोबथा “बिटिआर”नि जोहै बर’फोरनि राजखान्थियारि जेंनाया सुस्रां जानाय नङा होननानै बोरना एनडिएफबिनि बारग’ दैदेनगिरि एम बाथाया थांनाय नबेम्बर दानाव सा 20 सोद्रोमाफोर लानानै हाग्रायाव ओंखार लांफिनदोंमोन। बिथां एम बाथानि दैदेननायाव एनएलएफबि मुंनि हाथियार आफाद दानानै बर’फोरनि राजखान्थिनि जेंनाखौ सुफुंनो नाजानानै हाथियार हमदों होननानै खौरां बिजोंफोराव फोसावनाय जादोंमोन। बिदिनो एम बाथानि दैदेननायाव एनएलएफबिआ गोख्रों जादोंमोन। बि गोख्रों जानाय एनएलएफबिनि सा 500 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दिनै आसाम- अरुणाचल प्रदेश सिमनानि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि आवट पस्टआव एम बाथाजों लोगोसे सा 23 सोद्रोमाफोरा गावखौ गथाय फैबाय। आद्रा थानाय सोद्रोमाफोराबो हाफ्थासेनि गेजेराव गासैबो गावखौ गथायफैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि बे एनएलएफबि दैदेनगिरिफीरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा गावखौ लालपानि आवट पस्टआव गावखौ गथायफैनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’, लेङाइ गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, आसामनि मन्थ्रि पिजुष हाजरिका, एमएलए जयन्ट मल्ल बरुवा, एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसाम पुलिस आरो रैखाथि हानजानि गोबां मावख’गिरि सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन । दिनै एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे सा 23 सोद्रोमाफोरा गावखौ गथाय फैनायनि उनाव बर’ हारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफाद दिनैनिफ्राय गैला। बर’फोरा दिनै 34 बोसोर हाथियार हमनानै गावनि राजखान्थिनि जेंनाखौ सुफुंनो थै-थां नाजाबोदोंमोन। बै हाथियारजों जुजिनानै गोबां बर’ लाइमोनफोरा पुलिस-मिलिटारिनि सिलायनि गुलिजों गावथार जाबाय आरो गोबां सुबुङा पुलिस-मिलिटारिनि थखनजों बुजानानै नोरजिया जानांबाय। बिदि थासारिया थांनाय 2020 मायथायनि 27 जानुवारी खालि गोरोबथा जानाय बिटिआरनि जोहै गोजोन जासिगोन होननानै बयबो सानदोंमोनब्लाबो एनडिएफबिनि बारग’ दैदेनगिरि एम बाथाया गासैखौबो उल्थां-फाल्थां खालामजोबदोंमोन। बिनि उनाव एम बाथानि दैदेननायाव एनएलएफबि हाथियार आफादा जायगा-जायगा रां दाबिनाय जागायजेन्दोंमोन। आरो दाखालै एनएलएफबिनि सासे सोद्रोमाया इनकाउन्टाराव गावथार जादों। एनएलएफबिआ लासै-लासै गोख्रों जानानै फैनायाव एम बाथानि खर’नि बेसेनखौ 10 लाख रांसिम फोसावदोंमोन नियाआ। मख’नो नांगोनदि एम बाथाया हाग्रायाव थांफिननायनि उनाव बिखौ नआव फैफिननो बर’नि गोबां गौथुमफोरा हांख्रायदोंमोन। दा जियानो जाया मानो ननि मानसिया नआव फैफिनबाय। गोमानाय बर’ लाइमोनफोरखौ जों मोनफिनबाय। दिनैनि साना बर’ हारिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान जानानै थासिगोन। दा जों बर’फोरा हाथियारजों सोरखारजों नांनायखौ ज्राब गारबाय जेब्ला सोलोंथायजों लोगोसे गुबुन बिथिंफोराव जुजिनानै बर’ हारिखौ मुलुगाव सिनायथि होनायनि दावहायासो जोबोर गोनां जानानै फैदों। हाथियारजों नांनाया गोजोर नङा, नाथाय सोलोंथायजों लोगोसे गुबुन बिथिंजों नांनाय गुसु दावहायाव मुलुगखौ सोमावग्लुं होनो हायो। बिनिखायनो दा बर’ सुबुंफोरा सोलोंथायनि दावहा नांनो नाजानो थियारि जानांगौ। सोलोंथाइ दावहाजों लोगोसे दामनाय-देनाय, गेलेनाय, मोसानाय- रोजाबनायनि दावहाया गोदै जानायजों लोगोसे मुलुगाव हारि हिसाबै सिनायथि जानाया गोजोर जागोन होननानै साननो हायो। बे बाथ्राया थारदि दिनै एनएलएफबिनि दैदेनगिरिफोरा गावखौ गथायनायनि उनाव बर’ सेंग्राफोरा नाङा-फाङा इनकाउन्टाराव पुलिस-मिलिटारिजों गावथार जानाया गैया जाथारसिगोन। दा फैगोन सानफोराव बर’ हारिखौ गाज्रि मेगनजों नायनाया गैला जालांसिगोन। बिनिखायनो आथिखालनि बर’ लाइमोनफोरा फैगोन सानफोराव बर’ हारिखौ सिनायथि होनो सोलोंथाइ, गेलेनाय, मोसानाय बायदि बिथिङाव गोसो होनानै आवगाय बोनायनि सम जाबाय। दा बर’ हारिया थेलेब-लेब बिटिआर गोरोबथानि दफानि जोहै हारिखौ फोजौनायनि सुबिदा लानो रोङोब्ला इयुनाव बर’ हारिया गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होनायाव बारा गोब्राब जानाय नङा होननानै साननो हायो।

  आरो फरायबाव : टेकरखाता गामिनि औवानि धारहा हेबग्रा नखरफोरा लकदाउनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगियाव बुगिनांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।