31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  अन्दरवर्ल्डनि डन छोटा राजनआ कर’नायाव गाग्लोबजाना थैनाय खौरांआ नंखाय, फोरमायो AIIMSआ

  अन्दरवर्ल्डनि डन छोटा राजनआ कर’नायाव गाग्लोबजाना थैनाय खौरांआ नंखाय, फोरमायो AIIMSआ

  टाइम8, मे 7:

  सुक्रबारखालि अन्दरवर्ल्डनि डन छोटा राजनआ कर’नायाव गाग्लोब जानानै जिउ खोमादों होननानै ससिये मिडियाआव भाइरेल जादोंमोन। डन छोटा रजाननि थैनायनि खौरांआ भाइरेल जानायनि उनावनो तिहाड़ जेलनि डिजि आरो AIIMSनि बिबानगिरिफोरा बे खौरांआ नंखाय होननानै फोरमायो।

  छोटा राजनआ तिहाड़ जेलआव जोबजानानै दंमोन। बे समावनो बियो कर’नायाव गाग्लोब जादोंमोन। कर’नायाव गाग्लोब जानायनि उनाव डन छोटा राजनखौ दिल्लीनि एइमसआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन।

  मख’जाथावदि, छोटा राजनआ एप्रिल दाननि जोबथा हापथायाव कर’ना पजिटिभ जादों होननानै रिपोर्ट ओंखारो। जायनि उनावनो गोख्रैयै एइमसआव थिसननाय जायो।

  एइमसनि बिबानगिरिफोरा फोरमायो दि, थांनाय साननैसोनिफ्राय बिथांनि देहाया सरासनस्रा हालोदआवनो दं। नाथाय सुक्रबारखालि सानजौफुआव बिनि थैनायनि खौरांआ ससियेल मिडिया आर मिडियाआव फोसावजायो। जाय आबुङै नंखाय होननानै बुङो।

  फोरमायथावदि, छोटा राजननि सायाव खावनाय आरो बुथारनायनि मोन 70नि बारा केस दं। बिखौ मुम्बाइनि बैसोगोरा खौरांगिरि ज्योतिर्मय देखौ बुथारनायाव दायनिगिरि मोननानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिआव थानांनायनि साजा होनाय जायो।

  आरो फरायबाव : गिख्रंथाव! जोनोमगिरि बिमाखौनो बुथारनानै गोथाङै जायो मोदोमनि अंग

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं