13 C
Guwahati
Sunday, January 17, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  टाइम8, कक्राझार, दिसेम्बर 1:

  बिटिसि बिसायख’थिखौ गोजोन खौसेथि आरो हिसां गोयै उदाङै खुंफुंनो आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ दिनै कक्राझाराव दावबायफैदों।

  आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ दावबायनानै आयेन आब्रुथि थासारिखौ लानानै बिटिएडिनि आइ जि पि अनुराग आघराल, कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, भास्कर फुकन लोगोसे पुलिस नायगिदिंगिरि राकेस रसनजों गुवारै सावरायज्लायो।

  खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ बुङोदि बिटिसि बिसायख’थिखौ गोजोन खौसे आरो हिंसा गोयै उदाङै खुंफुंनो थाखाय सोरखारा बिथोन होनाय बादियै पुलिस बिफाना जिर’ टलारेन्सनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं होन्नानै बुङो आरो साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो- राजाफोरखौ गोजोन खौसेयै बिसायख’थियाव बाहागो लानो हांख्रायो।

  बिथाङा बुंबावयोदि जायफोरा बिसायख’थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख’थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं