13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिटिआरनि राइजोफोरा सोलायनायनि मुङाव बिजेपिनो भट होगोन : सर्बानन्द सनवाल

  टाइम8, दिसेम्बर 03

  आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ बिटिसि बिसाइख’थिनि फोसावदिंनायाव दिनै गिबि खेबनि थाखाय ओंखारदों।

  उदालगुरि जिलानि सिङाव थानाय बिटिसिनि मुदैबारि बियाबआव बिजेपि दोलोनि बिजाथि दिगन्त बरुवानि जानानै दिनै बिसाइख’थि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लादों।

  बिसाइख’थि पोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ बुंदों दिं- फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव बिजेपि दोलोआ सोरखार दागोन। बिटिआर हालामनि राइजो राजाफोरा जौगानायखौ लुबैयो बेखायनो सोलायनायनि थाखाय बिजेपि दोलोनो भट होगोन। जाख्ल’नाय, थगायनाय आरो नासयनायनिफ्राय उदां जानो थाखाय बिजेपि दोलोखौ बिटिसि हालमनि राइफोरा फोथायनाय लानानै बिजेपि दोलोखौ बोजबदों होननानैबो बुंथिदों। बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनो खोथा होनानै फैगौ बिटिसि बिसाइख’थियाव मुदैबारि समस्टियाव बिजेपिनि बिजाथि दिगन्त बरुवानो भटहोनानै देरहाहोनो खावलायदों।

  दिनैनि बे बिसाइख’थि मेलआव मुदैबारि बियाबनि बिजाथि दिगन्त बरुवा, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालजों लोगोसे एम.पि. दीलिप शइकिया, तपन गगै, कुइन उजा, एम.एल.ए. बिनन्द शइकीया, नारायन डेका, फावखुंगुर जतिन बरा देंखोगिरि बिध्यासागारमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आरो लोगोसे बियाबनि गोबां राइजोफोरा बाहागो लादोंमोन।

  Photo & input : @dhanmonibarman

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं