20.9 C
Guwahati
Sunday, October 24, 2021
More

  मिथिंगानि रानि चकिआव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ बरायनो थियारि

  टाइम8, सेप्तेम्बर 23 : बागसा जिल्लानि सिङाव थानाय मिथिंगानि रानि दावबायथिलि चकिआव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ बरायनो थियारि ।

  दावबायारि फोरनि थाखाय मानास हादरारि हाग्रामाखौ बेखेवनायनि उनावनो लावखार ओंखाम जाग्रा गासैनिबो थाखायनो लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायथिलि चकिखौबो बेखेवनानै होनो थियारि ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  करना महामारिनि थाखाय थांनाय बोसोरनैयानो चकिआव हाबनाया बन्द’ जानानै दंमोन । दा सान्दै मानास चकि इक’ टुरिजिम ससायतिया लावखार ओंखाम जाग्रा गासैनिबो थाखाय हाबनो हानायनि खामानिखौ मावफुंबाय ।

  मखनो गोनांदि, बागसा जिला भारत-भुतान सिमनायाव थानाय चकिआ मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे जायगा । भुतान हाजोनि समायना नुथाय, पाग्ला आरो दिया दैसानि बोहैनाय हौ हौ सोदोब, गुबुन गुबुन रोखोमनि-दावमा दावसानि गाबनायजों समायना चकिया।

  मिथिंगानि समानायानो जेरै बायदि नायथाव आखाय फायखन फायखन लेंहरो । गबुन गुबुन रोखोमनि सिखिरिफोरनि थाखुलि बे चकिया । बे चकिआ नायबिजिरगिरि फरायसाफोरनि नायबिजिरग्रा जायगा ।

  बेनिखायनो फैगौ अक्टबर दाननिफ्राय लावखार ओंखाम जाग्रा फोरनि थाखाय बेखेवनायनि थाखाय नुथायनि फोसाबनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय मानास चकि इक’ तुरिजिम ससाइतिया । दावबायथिलियाव हाग्रा-बन दाननानै समायना नायथाव खालामदों आफादा ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बिपिएफनि थान्दै हान्जाया जोंसार मुसाहारीनि न’खराव दावबायनानै सुलाद लाफैदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं