13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिटिसि बिसायख’थिनि थाखाय थियारि जाबाय सिरां जिल्ला खुंथायआ

  टाइम8, दिसेम्बर 2:

  सिरां जिल्लानि खुंथाया बिटिसि बिसायख’थिनि थाखाय थियारि। 13 नं सिरां (जनजाति), 14 नं सिरां दुवार (जनजाति) आरो 15 नं काजलगाव (जनजाति ) । सिरांनि बे मोनथाम बियाबाव बिटिसि बिसायख’थिनि थाखाय भट होनाय आरो साननायनि थाखाय थियारि खालामबाय।

  बेनि बागै जिल्ला खुंगिरि आरो रिटार्निं अफिसार गौतम तालुकदारआ जिल्ला खुंगिरिनि जथुम नब्लाङाव बिसायख’थि गेलेनाय बिजाथिफोर आरो पलिं एजेन्टफोरजों जानाय मेलाव फोरमायो।

  बिथाङा मिथिहोयो दि बिटिसि बिसायख’थिआ खाथिआव सफैबाय आरो बिथांमोना गासैबो थियारिफोरखौ फोजोबबाय आरो बिसायख’थिखौ मोजाङै आरो रैखाथिजों सामलायलांनो थियारिखा। बिथाङा बुंबावोदि- बिथांमोना बेलट पेपारफोरखौ मोनबाय आरो मुं थिनाय आरो रिसिप्ट काउन्टारफोरखौ पेरेड ग्राउन्दआव गायसनदों, जिल्ला खुंगिरिनि न’ खाथिआव थानाय वेर हाउसनि साखाथिआव ष्ट्रंरुम लुनाय जादों आरो भट साननाय हलखौ जिल्ला पेरेड ग्राउन्दआव खालामनाय जादों।

  तालुकदार बिथाङा लोगोसे साफ्रोमबो बिसायख’थि गेलेग्रा बिजाथिफोर आरो पलिं एजेन्टफोरखौ गावबा-गावखौ नांगौबायदियै 6 दिसेम्बरनि सिगां सेलनिफ्राय पष्टेल बेलट पेपारफोरखौ लानो बिथोन होयो आरो 12 दिसेम्बरनि फुंनि 7 रिंगानि सिगाङावनो गथायफिननो खावलायो।

  बेजों लोगोसे बिथाङा जिल्ला खुंथायखौ मोजां आरो गोग्गो बिसायख’थि जानायाव बिजाथि आरो पलिं एजेन्टफोरखौ मदद खालामनो खावलायो।

  बे मेलाव शुधाकर सिंह,सिरां पुलिस नायगिदिंगिरि , लेङाइ जिल्ला खुंगिरि कर्मदेब ब्रह्म, जगदिश ब्रह्म, सिदलीनि सोरदिं मावख’गिरि, बिसायख’थिनि बिजाथिफोर आरो बिजेपि, कंग्रेस(आइ), बिपिएफ, इउपिपिएल, जिएसपि आरो उदां बिजाथिनि पलिं एजेन्टफोरा बाहागो लायो ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं