27 C
Guwahati
Thursday, June 24, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  फरायदो

  कभिद-19 नि थाखाय जौगानाय गाहाइ fashion trends फोर

  बे pandemic आ गोबां fashion event फोरखौ हमथादों । जायफोर fashion event फोरा गोदान fashion लाबोनायाव मोनसे गोनां बाहागो लायो |

  मास्क आरो समायनाथि

  दासिम हालागै मास्कफोरा सानजा एसियानि मानसिफोरनि मोनसे हुदा सानना लानाय जायोमोन दि जायखौ बिसोर समाजाव गानो |

  गोरलैयै नखर साजायग्रा मोन 5 रोखोम

  गोरलैसिन राहाजों इसेल'यै साजायनायखौ नखरआव लाबोनायनि मोन 5 साबसिन राहा।

  दैलां बोथोरखौ फेजेननानै देलायनाय राहाफोर

  जा समाव दोमैलु बोथोर आरो सोमखे जानानै थायो। बे समा बयनिख्रुइ गाज्रि सम ।

  आबुं रादाब

  खानाय ग’नायनिफ्राय माबोरै बारग’नो !

  जोंनि आइजो माहारिया गावनि सोलेरखौ गुवारैनो जोथोन लायो जानांगौ!

  फेसन

  मेगन सोमखे जानायखौ होबथानायनि माखासे राहा

  मेगन सोमखे जानाया मोनसे रोखोमनि मेगननि गारायसो। बेयो थै गोयै जानाय, माननाय, बांद्राय गाब गानाय, देहानि दैनि बिबां रानलांनाय, थांखु सोबनाय आरो उन्दुनाय खहा जानाय जाहोननि थाखायबो जायो।

  “जोलै – दा सिद”नि फावखुंग्रि पेनसि ब्रह्म

  पेनसि ब्रह्मनि गोसोम आरो स'ना गाबनि आगर एरनाय दखना नुथाय आरो लोगोसे नारें खमला गाबनि खानायनि देलायग्राखौ जों जोबोर मोजां मोनदों। पेनसि ब्रह्मआ क'कराझार जिलानि थागिबि।

  सावननि फोथाराव नांगोल जांख्राजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि रान्दों।

  बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों सावननि फोथाराव हाब्रु फुनलायना माय दुब्लि बारियाव आबादारिफोरखौ रंजा खुसिजों माइ गायनाय नुनो मोन्दों। बे रंगिना-संगिना नुथायानो क'कराझार जिल्लानि देरापारा गामिनि नुथाय