27 C
Guwahati
Saturday, October 31, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  এতিয়াই পঢ়ক

  मिथुन चक्रवर्टीनि बिसि आरो फिसाज्ला माहाक्सेइ चक्रवर्टीनि बेरेखा जिनाहारीनि अजद सिखांदों

  बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्टीनि फिसाज्ला महा अक्षय उरफे मिमोहनि बेरेखा सासे आइजोखौ जिनाहारी खालामनायनि अजद सिखांदों।

  मुम्बाइ बिजिरसालिआ कंगना रनउट, रंग’लि चन्देलनि बेरेखा केस होनो बिथोन होदों

  बान्द्रा मेजिस्ट्रेट मेट्र’पलिटान कर्टआ कंगना रनउट आरो रंग’लि चन्देलनि बेरेखा केस होनो बिथोन होदों।

  “जोलै-डा चीड”आ IFFM-2020 आव दिन्थिनायनि थाखाय सायख’जादों

  बे फेसटिभेलखौ अक्टबरनि 23 निफ्राय 30 खालारसिम लानाय जादों।

  খবৰ

  माखासे सावथुनफोरखौ सिनेमा नब्लाङाव बेखेवफिननायनि उनावबो फिन दिन्थिफुंनाय जागोन

  तरन आदर्सआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों दिन्थिफिननो गोनां सावथुननि मुंफोरखौ फोसावदों।

  हाइना मुलि डाइनथि खोन्दोआव बिसायख’थि कराकखौ होगोन : फैला जे. बरगयारी।

  बिसायख'थिनि उनाव हाइना मुलि डाइनथि खोन्दोआव बिसायख'थिनि खरागखौ सावथुनआव फोसावगोन

  फांजि बिफांफोरखौ गोहोमै उनदुलांनो थाखाय उनदुनाय खथायाव लाखि नांगौ

  फांजि बिफांफोरखौ गोहोमै उनदुलांनो थाखाय उनदुनाय खथायाव लाखि नांगौ |

  गोरलैयै नखर साजायग्रा मोन 5 रोखोम

  गोरलैसिन राहाजों इसेल'यै साजायनायखौ नखरआव लाबोनायनि मोन 5 साबसिन राहा।

  फैगौ हापथायाव फरेनसिक हानजाया सुसान्त सिंह राजपुतनि थैनाय केसनि सायाव जोबथा मेदिकेल रायखौ सिबिआइनो गथायगोन

  एइमसनि फरेनसिक बर्डआ फैगौ हापथायाव सिबिआइनो सुसान्त सिंह राजपुतनि थैनायनि सायाव जोबथा मेदिकेल राय होगोन।

  नों सासे रंजासुला ना बारु आखुनि मानसि ? नोंसोरनि फानजामुथिनि गेजेरजों मोनथिना ला।

  माखासे सुबुंफोर दं जाय अराय सम थुलुंगाखांनाय आरो बिसोरखौ लोगोआव लाफानो रंजानाय गोनां।

  मोनसे सोमोन्दोआव मोजां लोगोरि जानायनि मोन 10 राहा

  मोनसे मोजां, गोरा, गोजोनसिन आरो गोबाव सम जोरग्रा सोमोन्दो मोनसे गायसननोब्ला नों गिबियाव गावनो सासे मोजां लोगोरि जानो हानांगोन।

  अमिताभ बच्चनआ एलेक्सानि गिबि भारतीय सेलिब्रिटि देंखो जासिगोन

  लिउदनि मुंदांखा फावखुंगुर अमिताभ बच्चनआ एलेक्सायाव फैसिगोन।

  मुंदांखा मेथाय खनगिरि बिराज मोसाहारीनि गोदान मिउजिक भिडिअ’ “मदार्न गार्ल”

  मुंदांखा मेथाय खनगिरि बिराज मोसाहारीनि गोदान मिउजिक भिडिअ' "मदार्न गार्ल"आ मैया मोनानि 7 रिंगायाव बिथांनि इउटियुब सेनेल “बिराजमेल'दिस”आव रिलिस जायो।

  सारा आरो रियाआ सुसान्त सिंह राजपुटजों ड्रागस लायोमोन होननानै रियाआ बुंदों

  सारा आलिजों लोगोसे रियाआ रकुलप्रित सिंह आरो दिसाइनार सिमन खामबात्तानिबो मुं लायो।

  बर’ फावखुंगुर अम प्रकास खेरकातारी

  मुंदांखा बर' फावखुंगुर अम प्रकास खेरकातारीया कार्बीआंलंनि पेरादाइस लेकनिफ्राय होनाय गोदान पस्टजों बेनि chiseled hot bare bodyखौ जोंनो खनसे नायखोमा होदों।

  आं जेब्ला गिबिसिन रिभलभारखौ लायो अब्ला सोरबा बुंदोंमोन दि बेयो लांदां राउन्दजों सुफुंनाय: केनी बसुमतारी

  केनी : जों गोबां बर' सावथुन बानायदोंमोन। नाथाय दैदेनगिरिजों खामानि मावनाया जायासै।