15 C
Guwahati
Wednesday, January 19, 2022
More

  माहारियारि

  खेल रत्न’ बान्था मोननो हानाय सा 12 जोन गेलेगिरिफोरनि गेजेराव आसामनि लाभलिना बरगहाय

  टकिअ अलिमपिकआव गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लानानैनो आसामनि गिबि आइजो महरै ब्रन्ज मासियाव देरहानो हानानै हादोरजों लोगोसे रायजोनि थाखाय गोगानाय लाबोनो हानाय बै लाभलिना बरगहायनो हादोरनि जौसिन गेलेगिरिफोरनि मान मेजर ध्यानचान्द खेल रन्त बान्था फोसावो।

  कहलि आरो अनुष्कानि 9 दाननि गथ’खौ समाज बिजोंआव जिनाहारि...

  भारतारि क्रिकेत हानजानि केप्टेन बिरात कहलिया हानजानि गेलेगिरि महम्द श्वमिनि जानानै गसंथेनायनि थाखायनो सुबुंआ बे बायदि बाथ्राखौ बुङो ।

  साउथ इण्डिया सावथुननि फावखुंगुर पुनित राजकुमारा अबथिरायै रुंसारि जालांबाय

  सुपारस्टार पुनित राजकुमारा दिनै अदेबानि शुक्रबाराव 46 बोसोर बैसोआव अबथिरायै रुंसारि जालांबाय।

  सफ्ता मोनथाम जेइलाव थानांनायनि उनाव आरियान खाना जामिन मोनबाय

  बिजिरसारियाव सारुक खाननि फिसाज्ला आरियान खाननि जामिननि थाखाय साननै बिजिरनाय जादोंमोन ।

  गाहाय गाहाय रादाबफोर

  भारता गोहो-गोरा निउक्लियार अग्णि-5 बेलिस्तिक मिसाइल आन्जादआव जाफुंसारनो हादों

  बुधबारखालि उरिछायाव थानाय ए पि जि आब्दुल कालाम दिबनिफ्राय बे अग्णि-5 आन्जाद नायनायाव जाफुंसारो ।

  गुगोलनि मोनसे थांखि : 18 बोसोर बैसोनि उन्दैफोरनि सावगारिखौ बोखारनाय जागोन

  गुगोलआ बेबारनिफ्राय गावनि सार्स रिजालनिफ्राय 18 बोसोरनि उन्दै गासैबो सुबुंफोरनि सावगिरिफोरखौ बोखारना होगोन ।

  भारत सोरखारा उन्दै दैखांनानै लाबोग्रा साखा खबनै सालाग्राफोरनि थाखाय गोदान नेम खान्थि फोसावदों

  बेजों लोगोसेनो दा गोदानै नेम खान्थि बानायनो लानायफोरा जादों गोदान नोमखान्थि बायदियै ब्रै बोसोर गथखौ साखा खबनै गारियाव दैखांलांनाय समाव मोनफ्रोम घन्तायाव 40 किलमितार गोख्रैथिनि जानांगोन ।

  सारुख खान आरो फावखुंग्री आनन्या पाण्डेनि न’आव मुम्बाइ एनसिबि टिम! दिनै 2 रिंगायाव एनसिबिनि मावख’आव नुजाथिनांगोन आनन्या पाण्डेआ

  फिसाज्ला आरियान खानखौ हमनायनि उनावनो एनसिबिआ मनन’तखौ नोजोर लाखिबोदोंमोन, बेवहाय थांनानै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानो थाखाय ।

  बिजिरसालिया सारुख खाननि फिसाज्ला आरियान खाननि जामिन होनायखौ फिन नेवसिबावबाय

  बिजिरसालिया द्रागस केसनि सायाव गावनि बिजिरनायखौ खोनासंहोनानै सारुख खाननि फिसाज्लानि जामिननि आरजखौ नासयो ।

  हारियाणायाव भारतनि बारग’ क्रिकेट गेलेगिरि जुवरास सिंहखौ हमदों

  हारियाणानि हानसित हिरासनि पुलिसा बारग' क्रिकेट गेलेगिरि जुवरास सिंहखौ हमनाय जोदों।

  फ्रइद राइस जानानै दुखु नांथावै न’खरसेनिनो साथाम बिब’ बिनानावनि जिउ खहा

  उतर प्रदेसनि रायबेरेलि जिल्लायाव बे दुखुगोनां जाथाया जादों ।

  धनीनि दैदेननायाव खेब ब्रैनि थाखाय आइपिएलआव देरहानो हादों चेन्नाय सुपार किंगशआ

  थांनाय हराव जालांनाय 2021 माइथायनि इण्डियान प्रिमियार लिगाव खेब ब्रैनि थाखाय कलकाता नाइट राइदारर्सनि हेंथायै गेलेना देरहानो हायो चेन्नाय सुपार किंगशा ।

  चत्तिसगराव गिख्रंथावै सुबुंनि जिउ खाहा! बिमा दुर्गा देबिनि मुसुखा फोजावनो थांनाय समाव स्कुर्पिय गारिया सौख्रांलाङो

  जेराव बिमा दुर्गा दिबिनि मुसुखा फोजावनो थांनायाव सुबुंफोरखौ गोख्रै फैनाय स्कुर्पिय गारिया सौख्रांलाङो ।

  आरियान खाननि बेलखौ नासयनायनि उनाव जेलआव केडि महरै 956 नाम्बार होनाय जाबाय

  आरियान खानखौ मुम्बायनि आर्थर रड जोबथे सालियाव दोननाय जादों ।

  मुलुगनि साबसिन खामानियाव थिसनग्रा 2021 माइथायनि 100 नि फारिलायाव भारता 4 थि मासियाव

  भारतनि मासि मोननो हानाय बैफोर फसंथानफोरा जाबाय रिलायेन्स इन्ड्रासति लिमिटेड, आइसिआइसिआइ बेंक, एइसडिएफसि बेंक, एइससिएल टेक्न`लजि ।

  भारतनि बारग’ गाहाइ मन्थ्रि मनमहन सिंहआ हरखाबै देहायारि गाज्रि थासारियाव, AIIMS आव थिसननाय जाबाय

  बे समाव बरग’ गाहाइ मन्थ्रि मनमहन सिंहखौ फाहामथाय होनो थाखाय दिल्लीनि एम्सआव थिसननाय जाबाय।

  कलकातायाव बुर्ज खालिफानि फुजा मन्दब साजायनायनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैदों बिरखं सालायग्राफोरा

  बे बाराव कलकातानि मुंदांखा श्रीभुमिनि दुर्गा मन्दबाव दुबायनि मुलुगनि मादावनो जौसिन बुर्ज खालिफानि महर साजायनाय जादों ।

  ”खान” उपादीनि थाखायनो सारुकखाननि फिसाज्ला आरियान खानखौ थांखि लादों : मेहबुबा मुफ्ती

  मेहबुबाया सम्बारखालि टुइताराव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन ।

  गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदीआ ‘गति शक्ति मास्टार प्लान’ खौ लन्च खालामबाय, मोन्थिनानै ला प्लाना मा?

  बे प्लाननि गेजेरजों सेजौ लाख कौटी रांनि प्रजेगफोराव हेफाजाब मोनगोन।

  फिन बांबावबाय पेट्रल-डिजेलनि बेसेना, दिनैनि सानावबो बांदों

  समबार एबा दिनैबो बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन ।

  उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर जाथायनि सायाव गौजौ बिजिरसालिया सिजिआइनि मासिनिफ्राय बिजिरनायखौ जागायबाय

  बिजिरनाया जागायनाय लोगो लोगोनो गोजौ बिजिरसालिया जाथायखौ हाजिरा बहिआव पिआइएल महरै दैखांना लाग्रोनो खावलादोंमोन ।

  लामा जाब्र’बथायजों जोखोम जानायफोरखौ देहाफाहामसालियाव लांनायनि थाखाय भारत सोरखारा 5,000/- रां बान्था फोसावदों

  मानोना पुलिस आरो सोरखारा अरायसम बुङोदि, जाब्र’बथायनि उनाव जायखिजाया सुबुंखौनो हेफाजाब खालामनाया सुबुंमाहारिनि धोरोम होनना बेनि थाखाय सोरखारा दायो दायनिगिरि महरै दाय जाबसिननाय जानाय नङा होनना फोरमायो।

  सेनिटारि नेबकिनाव द्राग्स लाबोनाय समायना सिख्लाया सोर? जाय सारुख खाननि फिसाज्लाजों लोगोसे हमजादों

  गासैनिबो गेजेराव जुनिया सावरायाव जादों सारुख खाननि फिसाज्ला आरियान खाननि सायाव ।

  सारुख खाननि फिसाज्लाया द्राग्सखौ बबेयाव दोनखुमादोंमोन, टिकिटनि बेसेना बेसेबांमोन ? सोमोनांथावना फोरमाना सोरांआव

  द्राग्सनि गसराव हमजादोंमोन बलिउडनि किं सारुख खाननि फिसाज्ला आरियाना ।

  75 खेब जुलि, 200 निबो बांसिन आइजोफोरखौ भारतसिम फानहरदों

  मुनिरआ बांलादेसि आइजोनि फालांगि खालामो ।

  जाहाजआव ड्राग्स पार्टी, सारुख खाननि फिसाज्ला आरियान खानखौ हमदों

  एनसिबि संदानगिरि मोनसे हानजाया मुम्बायनिफ्राय गवा फारसे थांबाय थानाय कारदेलिया मुंनि जाहाजाव गोंख्रों संदानो आरो ड्राग्सनि रंजानायखौ फोजोबस्राङो ।

  दिल्ली मुलुग सोलोंसालिमानि काट अफ 2021 माइथायनि फारिलायखौ दिनै फोसावबाय

  दिल्लि मुलुग सोलोंसालिमाया हादरनि गेजेरावनो गंसे जौसिन सोलोंसालिमा।

  गावआरि फसंथान फरायसालिनि सा 32 फरायसा-फरायसुलिफोरा कभिद-19 बेरामजों गाग्लोब जादों

  जुनियायै खौरां मोननाय बायदिब्ला जम्मु-काश्मिरनि राजौरि थानिमन्दिर ओनसोलनि गंसे गावआरि फसंथान फरायसालियाव सा 32 फरायसा-फरायसुलिफोरा कभिद-19 जों गाग्लोब जादों ।

  CBSE आ 10, 12 थाखोनि 1 थि आनजादखौ नबेम्बर दानाव खुंफुंगोन

  मिथिनाय बायदिब्ला अक्टबरनि गेजेर समावनो सिबिएसइनि 1थि आनजादनि खालारखौ फोसावनाय जागोन।

  राष्ट्रिय संघनि जथुमायाव गाबोन बिरलांगोन गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदीया आमेरिकासिम

  नरेन्द्र मदीया आमेरिका दावबायनायखौ फोजोबनानै 26 सेप्तेम्बराव भरतआव मोनफैफिनगोन।

  नरेन्द्र मदीनि जोनोम सानाव आसामाव 6 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरानो भेकसिन लाजायो

  हाबाफारिखौ रायजोनि गं 4,575 भेकसिन सेन्टाराव होनाय जायो ।

  मुम्बाइ क्राइम ब्रान्सा लन्थं भिडिअ खालामनायनि दायाव सिल्पा सेत्तीनि फिसाय आरो बिनि हेफाजाबगिरिनि सायाव 1500 बिलाइनि गसर थिसन्दों

  मुम्बाइ क्राइम ब्रानसा बे दायनिगिरि गसरखौ एस्प्लेनेड बिजिरसालियाव थिसननाय जायो ।

  1500 बोसोर गोजाम मन्दिर भगन्नसेकखौ मोनदों

  सम सम रोजा रोजा बोसोर गोजाम बेफोर मन्दिर थावनिफोरखौ नायगिरनानै दिहुननो हाबोदों। बेबारावबो बे भारत हादरावनो दिहुनो हादों गोबाव बोसोरनि भगन्नसेक मन्दिरखौ।

  डुबाइनिफ्राय फैनाय सानै दावबायारिनि खुगायाव 900 ग्राम सना मोन्दों

  बिरखं गाथोन फायखि हानजाया दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी मुलुगनांआरि बिरखं गाथोननिफ्राय सानै दावबायारिनि खुगानिफ्राय 900 ग्राम सनाखौ बोखांनो हायो ।

  बिसायख’थिनि सिगांनो गुजरातनि गिबि मन्थ्रि विजय रुपाणी आ बिबान एंगारबाय

  गिबि मन्थ्रि विजय रुपाणीआ शनिबाराव रायजो बेंगिरि आचार्य देवब्रतानि आखायाव बिबान एंगारो।

  राजथावनि दिल्लीनि बिरखं गाथोनाव दै लोमसावदों! गोबां दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैना दङो

  गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी मुलुगनांआरि बिरखं गाथोनाव दै लोमसावना दावबायारिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांना दङो।

  निभा भाइरासजों गाग्लोबजानानै सा 68 सुबुंआ आइस’लेशनाव थानांदों

  केरेलानि सावस्रि मन्थ्रि बिना जर्जआ रायजोआव निभा भाइरासजों गाग्लोब जानानै आइस’लेशनाव थानाय सा 68 बेरेमिफोरखौ गाहाम थासारिआवनो  दं होन्नानै फोरमायदों।

  बलिउड स्टार अक्षय कुमारनि बिमाया दिनै रुंसारि जाबाय

  गावनि बिमानि रुंसारि जानायनि सशेल मि्डियानि गेजेरजों फोरमायो लोगोसेनो मोनसे दुखुगोनां पसबो होयो।

  फोरोंगिरि सान आव हादोर बेंगिरिया सा 44 फोरोंगिरफोरनो मान बाउदों

  ड: सर्वपल्ली राधाकृष्ण’ नि मुङैनो बिथांनो मान बाउनानै 5 सेप्तेम्बर खालारखौ भारत नाङैनो ‘फोरोंगिर सान’ महरै फालिनाय जायो।

  बिसायख’थि आयगा सोनाब बंग आरो उड़िषानि उफ्रा बिसायख’थिनि खालार फोसावबाय

  30 सेप्तेमबरखालि सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ बादायनो गोनां भबानिपुर बियाबजों लोगोसे समसेरगन्ज आरो जंगिपुर बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि खुंफुंगोन।

  एसबिआइ नि मोनसे फोस्रावनाय! इन्तारनेट बेंकिंग, इउपिआइ आरो मबाइल एपनि सिबिथाया बन्द’ थागोन

  स्टेट बेंक अफ इण्डियानि इन्तारनेट बेंकिंग, इउपिआइ आरो मबाइल एप सिबिथाया खायसे घन्ता समनि थाखाय बन्द’ थागोन।

  खैफोदाव गोग्लैनो हागौ समायना फावखुंग्री राकुल प्रीत!

  दिनै हरखाब नुजाथिदों समायना फावखुंग्री राकुल प्रीत सिंआ इडिनि मावख'याव।

  Bigg Boss13 आरो TV सिरियेलनि फावखुंगुर सिध्दार्थ शुक्लानि जिउ खहा

  मुम्बाइनि कुपार हस्पितालाव दिनै 40 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बायो।

  उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिनि फोसावनाय ! गं 7 नोगोराव बन्द खालामगोन जौ आरो बेदर फाननाय

  बेखौ फोसावदों उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि यगि आदित्यनाथआ।

  फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि आखाय फारसे सार्जारी खालामनांगौ जादों

  जायनि थाखाय फावखुंगुर अभिषेक बच्चना जोखोम जानाय आखाय फारसेखौ सार्जारी खालामनो गोनां जायो।

  हरनि समायना नुथायनि थाखाय दावबायथिलि ताजमहल नि दरखंआ फैगौ 21 आगष्टनिफ्राय गेवगोन

  बे समाव समायना दावबायथिलि आग्रानि ताजमहलखौ फैगौ 21 आगष्ट खालारनिफ्राय हरनि समायना नुथायनि थाखाय फिन दावबायारिफोरनि थाखाय खेवना होनाय जासिगोन।

  75थि भारत उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों गाहाइ मन्थ्रि मदी बिथांआ अलिम्पिक देरहासाद जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय आखाय खबदों

  गाहाइ मन्थ्रि बिथांआ बुंथियो जाय बिथांमोना हादोरनि मुंखौ गोजौ फारसे लाबोदों बिथांमोननि सनमाननि थाखाय बयबो आखाय खब होनना।

  15 आगष्ट खालि गोख्रों रैखाथि होनाय जागोन रेद फर्टनि खना-खनला

  दिल्ली पुलिस खुंगिरिया मैया 2 घण्टानि थाखाय रेद फर्टखौ नायदिं हैयो ।

  आयजोफोरनि थाखाय दिनै मोजां खौरां! गाहाइ मन्थ्रिआ उज्वला योजना 2.0 बिथांखिखौ बेखोवना होबाय

  हादोरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदी बिथांआ दिनै अदेबानि 10 आगष्ट खालाराव उत्तर प्रदेश रायजोनि महबा आव गोरिब बिपिएल नखरफोरनो संग्रा गेस जगायनो थाखाय प्रधान मन्थ्रि उज्वला योजना 2.0 नि जोहै जागायनो बिथांखिखौ बेखेवना होनाय जायो।

  जम्मु-काश्मीरआव इण्डियान आर्मीनि हेलिकेप्टार नि जाब्रब’थाय

  जम्मु-काश्मीरनि कठुवा नि रन्जित सागर दामनि साखाथियाव दिनै फुंनि समावनो इण्डियान आर्मीनि हेलिकेप्टारआ जाब्रब’थाय जायो।

  दैयाव गब’बाय गोबां गारि-मथर, 24 घन्ता अखा हानायाव राजथाउनि रान्चीआ दैबाना

  झारखाण्डनि राजथाउनि रान्ची आवबो थांनाय 24 घन्तानिफ्राय जुब-जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबानाया साग्लोबनो हमदों।

  राय्जोआव गोदान नेम-खान्थि, 24 आरो 25 जुलाइ खालाराव आबुं लकडाउन थागोन

  केरेला सोरखारा साननैनि थाखाय आबुं लकडाउन फोसावना होदों।

  कंग्रेश एमएलएनि रैखाथि जवाननि सायाव नक्सालीनि गाग्लोबनाय, सासे जवाननि जिउ खहा

  कंग्रेश एमएलए आ मंगलबारनि फुंनि समावनो नारायणपुरनि अबुझमार ओनसोलआव सौहैदोंमोन, बिथांनि रैखाथिनि थाखाय जवानआ सिग्रोमनाय हाबाफारिबो लानानै मखुब दङोमोन।

  फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुन्द्रआ पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव पुलिसनि जेआव

  फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि अनजालु फिसाय राज कुन्द्रा आ पर्न सावथुन खालामनायनि दायआव मुम्बाइ पुलिस क्राइम ब्रान्च आ हमदों।

  करना जिउसाजों दावहा नांनो गाहाइ मन्थ्रिआ राय्जोनो 4-ति मोन्थोर होदों

  गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदी बिथांआ बुंथियो हादोरनि गासै राय्जोआ खौसेथियै महामारि करना जिउसानि हेंथायै दावहा नांदों।

  खुंफुंजागोन NEET आनजादआ 12 सेपतेम्बरआव : आरज लाइ गथायनो हासिगोन

  बे समाव 2021 माइथायनि 'नित' आनजादखौ 12 सेपतेम्बर लखालाराव खुंफुंनो थिरांथा लादों।

  सासे आइजोआ ससियेल मिडियाआव सुबुंफोरजों लोगो जाग्रोयो, उनाव रेपनि अजद होनानै ब्लेकमेइल खालामो

  सासे आइजोआ गिबिआवनो सुबुंफोरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगो जाग्रोयो आरो बेनि उनाव जिनाहारी खालामनायनि अजद होनानै ब्लेकमेइल खालामो।

  हिमाचल प्रदेशनि बारग’ गिबि मन्थ्रि कंग्रेशनि दैदेनगिरि बीरभद्र सिंहनि जिउ खहा

  बीरभद्र सिंह बिथांआ दिनै 8 जुलाइ खालाराव 87 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बायो।

  मदी केबिनेट फेहेरथायआव सा 7आयजोफोरखौ मिरु मन्थ्रि सोसननाय जादों

  मदी केबिनेट फेहेरथायआव सा 7 आयजो मन्थ्रिफोराबो मिरुनि मन्थ्रि मोननो हादों।

  बारग’ गिबिमन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालआ मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय

  दिनै थामहिनबा 7 जुलाइ, 2021 खालारखालि आसामनि बारग’ गिबिमन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालआ मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय।

  “बिसायख’थि आयगआ मदद खालामामोनब्ला बिजेपिआ गंसेबो मासि देरहानो हानाय नङामोन”

  अटल बिहारी बाजपेयी, लाल कृष्ण आदवानी, राजनाथ सिंजों लोगोसे बिथांनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां नाथाय दानि बिजेपि सोरखारआ रावखौबो सन्मान खालामा होनना।

  मदी केबिनेट फेहेरथायखौ लानानै दिनैनि जथुम्माखौ दोन्थ’बाय

  मदी केबिनेट फेहेरथायखौ लानानै गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदीनि दैदेननायाव बिथांनि न’आव जानो गोनां जथुम्माखौ दोन्थ’नाय जाबाय।

  तेलेंगानाआव से घन्तानि गेजेराव 10 लाख बिफां गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड लाखिदों

  तेलेंगाना रायजोनि आदिलाबाद जिल्लाआव से घन्तानि गेजेराव 10 लाख बिफां गायनानै गिनिज बुग अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स आव मुं लाखिनो हादों।

  भारतनि रैखाथि जवानआ सा नै खुदियाजों लोगोसे सा 7 बांग्लादेशिफोरखौ हमदों

  सोनाब बेंगलनि कुच बिहार जिल्लानि श्वसिदानन्दन गामिनिफ्राय सा नै खुदियाजों लोगोसे सा 7 बांग्लादेशिफोरखौ हमनो हायो।

  महाराष्ट्र बिधान सभाआव दावराव-दावसि : सा 12 बिजेपि एमएलएफोरखौ बोख्लायदों

  महाराष्ट्र बिधान सभा जथुम्माआव अबिसि रिजारभेशननि खोन्दोखौ लानानै बुथिगिरि भास्कर जादबखौ बिजेपि दोलोनि सा 12 एमएलए फोरा आयेन बेरेखायै बेबहार खालामनायनि दायाव सासपेन्द खालामदों।

  गर्लफ्रेन्दखौ खावनायनि भिडिअ’ होयो इन्सटाग्रामआव, बुथारनायनि खालामो प्लेनिं

  18 जुन खालारखालि, हिन्जावसाहा गुबुन सेंग्राजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहाव समिर खानआ गावनि लोगो शाकिन सिद्दीकीनि मददजों हिन्जावसाखौ खावनानै लाङो।

  सोनाब बेंगलाव खेवनो थांदोंमोन दखान, गोमायो बिजेपि मावथि, उनाव मोनो गोथै सह’

  खौरां मोननाय बादिब्ला, ज्योतिर्मयआ गोसाबायाव थानाय गावनि दखानखौ खेवनो नागिरदोंमोन। नाथाय, टिएमसिनि मावथिफोरा दखान खेवनायाव हेंथा होदोंमोन।

  एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै सारेन्दार खालामफैयो दुथांफोरा, बुङो- सार, जोंखौ एरेष्ट खालाम…

  पुलिसआ साथामखौबो नागिरबाय थानायनि बागै मिथिनानै दायनिगिरि साथामआ एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै गावखौनो पुलिसनि खाथिआव गथायना होयो।

  मदी केबिनेट फेहेरथायआव आसामनि बरग’ गिबि मन्थ्रि सरबानन्द सनवाल आ मन्थ्रि बिबान मोननो हागौ

  मदी सोरखारनि मन्थ्रि आफादनि फेहेरथायआव आसामनि बारग’ गिबि मन्थ्रि सरबानन्द सनवालखौ हांख्रायनाय जादों।

  पुष्कार सिंह धामी आ उत्तराखान्डनि गोदान गिबि मन्थ्रि, दोलोआ साइख’बाय

  बिजेपि एमएलए पुष्कार सिंह धामी आ उत्तारखान्डनि गोदान गिबि मन्थ्रि जानो थांगासिनो।

  सचिन टेन्दुलकारनि फिसाज्ला एमएस धनीआ फोरोंगिरिनि पष्टआव एप्लाइ खालामदों…

  महेन्द्र सिंह धनीआ जोबथा इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिष्टबो जादोंमोन। आरो जेब्ला बियो इन्टारभिउआव सहैयाखै अब्लासो, इन्टारभिउ लागिरिनि नोजोराव गोग्लैयो।

  प्रेगनेन्ट आइजोफोराबो लानो हासिगोन कर’ना भेकसिन, सावस्रि बिफानआ होयो गनायथि, नाथाय गोनांथार बे खामानि…

  दिनै 2 जुलाइ खालारखालि सावस्रि बिफानआ गनायथि होयो दि, मोदोमाव गथ’ थानाय आइजोफोराबो भेकसिन लानो हासिगोन होनना।

  बिमा-बिफाफोरनि थाखाय रेहाय! सोरखारि नङै फरायसालिनि फिसखौ 15% रेहाय होनाय जागोन

  दिल्ली सोरखारनि बिथोन राजथावनि दिल्लीनि गासै सोरखारि नङै फरायसालिफोरा फरायसाफोरनि फिसफोरखौ 15% रेहाय होनो नांगोन।

  जम्मु-काश्मीरआव रैखाथि बिफान आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि

  जम्मु-काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि राजपोरा ओन्सोलआव रैखाथि बिफाननि जवानफोरा अपारेशन खालामदोंमोन।

  बिजाबनि गां 50 बिलाइआव ‘I hate my life’ लिरनानै गावखौनो फोथैना लायो 9 थाखोनि फरायसुलि

  16 बोसोर बैसोनि बे फरायसुलिआ न’आ बिमा-बिफाया गैयै समाव गावखौनो फोथैना लायो।

  जुलाइ दाननि बेसेन गोसा! दिनैनिफ्राय गाइखेरखौ लाजेननानै संग्रा गेस आरो बेंक सिबिथायनि बेसेन बांदों

  बे समाव जुलाइ दानआ जागायनाय लोगोनो खायसे मुवा बेसादनि बेसनआबो बांनो हमदों।

  हादोरआव ड्र’न गाग्लोबनायखौ लानानै गाहाइ मन्थ्रि मदीआ गोख्रों हाबाफारि लादों

  हादोरआव ड्र’नजों गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गाहाइ मन्थ्रि नेरेन्द्र मदी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे जथुम मेल जानानै थांदों।

  नेपाल सिमनायाव चीन हादोरनि गं 8 केमेरा ड्र’न जों लोगोसे सा 3 सुबुंखौ हमदों

  पेरामिलिटारी जवानफोरनि गोख्रों नोजोर होनायाव गं 8 केमेरा ड्र’न आरो गंसे कार लोगोसे सा 3 सुबुंखौ हमनो हादों।

  कर’नानिफ्राय मोजां जाफिननायनि उनावबो गोबांनि थै गथा जाना हार्ट एटेक, ष्ट्रक…

  कभिडनिफ्राय मोजां जाफिननायनि उनाव देहायाव थै गथा जाना थायो जायनि जाहोनाव हार्ट एटेक आरो ष्ट्रक जानाय नुनो मोननाय जादों।

  बिएसएफआ सा 3 बांलादेसीफोरखौ हमनो हायो, दालालनि मददजों सिमा बारगासिनोमोन बांलादेसीफोरा

  बे आइजोखौ सोंथि खालामनानै मिथिनो मोननाय जादों दि, बियो बोसोरसे सिगाङावनो भारतआव फैदोंमोन आरो महाराष्ट्रआव नखरनि खामानि मावग्रा महरै दंमोन।

  नंखाय भेकसिन लानायनि उनाव एमपि मिमी चक्रबर्तीनि देहाया गाज्रि जायो

  बावैसो सिगां एमपि मिमी चक्रवर्तीआ मोनसे भेकसिन केम्पाव थांदोंमोन आरो बेयाव बिथांखौ नंखाय भेकसिन होनाय जायो।

  जौसिन बिजिरसालिया 31 जुलाइनि गेजेराव ‘वान नेशन वान रेशन’ कार्ड योजनाखौ मावफुनो बिथोन होदों

  जौसिन बिजिरसालिया मगलबाराव मोनसे हियारिंनि गेजेरजों फोरमायदों मिरु सोरखारखौ 31 जुलाइनि गेजेराव एऩआइसि नि हेफाजाबजों मजुरिफोरनो मुलामफा होनो पर्टेल योजनानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय।

  डिआरडिअ आ ‘अग्नि-प्राइम मिसाइल’ नि आनजाद खालामनानै जाफुंसार जानो हायो

  28 जुन खालारनि 11.55 रिंगायाव उरिसानि ड: आब्दुल कालाम आइलेन्दआव डिआरडिअ आ ‘अग्नि-प्राइम मिलाइल’ नि तेस्टआव जाफुंसार जानो हायो।

  कर’नानि मुलि होनना नंखाय सावस्रि मावथिआ होयो बिसनि मुलि, बिमा-फिसाजोजों लोगोसे साथामनि जिउ ख’हा

  कर’ना भेकसिन मुङाव होनाय जायो बिस, जायनि उनाव जिउ खोमायो साथाम सुबुङा।

  सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफोरजों लोगोसे सा 22 ड्रागस सोबग्राफोरा पुलिसनि आवथायाव

  नासिक पुलिसनि सिग्रोमनायाव सा 12 सिख्लाफोरजों लोगोसे सा 22 सुबुंखौ हमनो हायो।

  जम्मु एयार बेसआव 5 मिनिटआव खेब नै ड्रोन एटेक

  खेब नै ड्रोन एटेकआव भारतीय बायु सेना नि सानै जवान आ जोखोम जायो।

  बायनो नाङा, प्रसाद बायदिनो मोननो हागोन सना-रुफा! बे जर’खा मन्दिराव सिबिआरीफोरनो होदों सना-रुफा

  बे मन्दिराव गोबां सिबिआरीफोर फैयो जाय सना रुफा दान होयो। खालि बेल’ नङा, सिबिआरीफोरा लाख लाख रांबो दान होयो।

  मास्क गाना लासिनो बेंकाव फैयो काष्टनार, सिकिउरिटि गार्डआ गावना होयो गुलि

  फोरमायनाय बादिब्ला, गुलि गावजाग्रा सुबुङा बारग’ रेलवेनि मावथि आरो सिकिउरिटि गार्डआ सासे बारग’ आर्मिनि मावथि।

  बिजेपिनि दैदेनगिरिआ गावनि फिसाजोखौ खालामो जिनाहारी, राक्षसजों रुजुयो कंग्रेसा

  सासे बिफाया गावनि 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामो।

  रांनि लुबैनायाव फिसाया हाबा खालामना होयो बिसिखौ, गावखौनो बिदा होनना होयो सिनायथि

  हिन्जाव गोदान आरो बिदा देरसिन होननानै सिनायथि होनाया गुबैयै सिगांनिफ्रायनो बिसि-फिसायमोन, गथ’बो दं बिसोरनि।

  करना जिउसाजों हार्डक’र नाक्साली आरो 40 लाखनि बान्था फोसावजानाय नाक्साली दैदेनगिरिनि जिउ खहा

  हार्डक’र नाक्साली आरो 40 लाख रांनि बान्था फोसावजानाय नाक्सानीनि दैदेनगिरि हरिभुषण आ करना जिउसाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो।

  जौसिनि बिजिरसालिया 12थि थाखोनि फिथाइखौ फोसावनो रायजो नि गासै बर्डफोरखौ बिथोन होदों

  बे समाव जौसिन बिजिरसालिया गासै हादोरसानि बर्ड फोरखौ 31जुलाइनि नि गेजेराव 12थि थाखोनि फिथाइखौ फोसावना होनो बिथोन होदों।

  हाबायाव बेसेबां जोथोब होनाय जादों हस्रिख्राव हस्रिख्राव बुङो, भिडिअ’ भाइरेल

  सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि, हाबायाव बिसोर गहेनाजों लोगोसे गासै 51 लाख रां हौवानि नखरनो होदों।

  सिजेरियन अपारेसननि उनाव आइजोनि उदैआव थालाङो बेन्देजनि थफ्ला, 2 दाननि उनाव आइजोनि जिउ ख’हा

  जेब्ला 2 दाननि उनाव बेनि बागै मिथिना मोनो आरो आइजोखौ फाहामसालिआव थिसननाय जायो, अब्लासिम गोबाव जालांबायमोन। फाहामथायनि समावनो आइजोआ जोबथा हां बोयो।

  आइजो फाननाय! उत्तरप्रदेस आरो जयपुरनिफ्राय बोखांदों आसामनि सा 4 हिन्जावसाफोर

  आइजो फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय बोखांनो हादों चयगावनि सा 4 हिन्जावसाफोर। चयगाव पुलिसआ उत्तरप्रदेसनि गुमतिनगर आरो राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हायो।

  दिनै अख्रांआव नुनो मोनगोन ‘ष्ट्रबेरी मुन’! अखाफोरनि बे गोदान मुंनि जाहोना मा?

  दिनै थामहिनबा 24 जुन खालि अख्राङाव नुनो मोनगोन ष्ट्रबेरी मुन। दिनैनि अख्राङाव ओंखारनो गोनां अखाफोरनि गाबआ ष्ट्रबेरीनि बायदि जागोन जायनि थाखाय बेखौ ष्ट्रबेरी मुं होनाय जादों।

  लाजिनांथाव! 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हाबा खालामो बिफाया, फट’ नुना समखिखाङो बिमाया…

  थांनाय 6 दान बिसोरनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफाजों दंमोन। बे समावनो राजुआ गावनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद दैखांदों बिसिआ।

  थुख्रा खालामनानै गारहरो सेंग्रानि गोथै सह’, मोनामनाय होबथानो खाथिआव गारलांदोंमोन थैनाय दाव

  पुलिसआ सेंग्रानि गोथै सह’खौ बस्तायाव थुख्रा थुख्रा खालामनाय हालोदाव मोननो हायोब्लाबो खर’खौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै।

  लाद्दाखनिफ्राय कन्याकुमारी, 4200 किल’मिटार थाबायदों

  मथुरानि थागिबि आवधेश सर्मा मुंनि सासे सुबुंआ लाद्दाखनिफ्राय कन्याकुमारीसिम थांखिजों 4200 किल’मिटार आथिंजों हान्थिनो लादों।

  अमरनाथ यात्रा केन्सेल खालामनाय जाबाय, अनलाइननि गेजेरजों सिबियारिफोरा दर्शन खालामनो हागोन

  महामारि करना जिउसानि थाखायनो बे बोसोरनि अमरनाथ यात्राखौ केन्सेल खालामना जायो।

  15 मिनिटाव हैयो साहा, डिलिभारी बयआ मोनो 73 रोजा बेसेननि बान्था

  सासे डिलिभारी बयआ 15 मिनिटनि गेजेराव साहा हैनायनि जाहोनाव मोननो हादों 73 रोजा बेसेननि बान्था।

  जम्मु-कश्मिराव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टाराव सासे उदखारिनि जिउ ख’हा जायो

  जम्मु-कश्मिरनि बारामुल्ला जिल्लानि सपरे ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोनसे एनकाउन्टाराव सासे उदखारिआ गुलि गावजानानै जिउ खोमादों।

  आबादारी सोमावसारनायाव सु गोनां थार, गाजोल, सिमेन्टनि इन्जुर बानायनायाव पुलिसआ 9.7 लाख खरसा खालामदों

  बे सिमेन्ट इन्जुर, गाजोल गायनाय, सु गोनां थार होनायाव दिल्ली पुलिसआ 9.7 लाख खरसा जानायनि बागै फोरमायदों। बे खरसानि बागै मोनथाम पुलिस थानानिफ्राय दासिम आलादा आलादा फिननाय मोननाय जादों।

  पिष्टल दिन्थिनानै सा 5 सेंग्राया सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारी खालामो

  बेफोरबायदिनो, सा 5 दुथां सेंग्राया पिष्टल दिन्थिनानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों।

  बिबुंसार

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख’बाय

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख'बाय।

  नायेकगावआव सासे गथ’साया दैसायाव दुगैनो थांनानै गोमानानै दं

  नायेकगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि गाहाइ फोरोंगिरि तरुन चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला कक्राझार इउ एन एकादेमि फरायसालिनि 3 थाखोनि फरायसाया थांनाय 31 आगष्टनिफ्राय साखाथिनि दैसायाव लोगोफोरजों दुगैनो थांनानै गोमानानै दं।

  जाखांफु बर’ फावखुंग्रि हेलेना दैमारीआ मोब्लिब बोगथाबजानानै देहा फाहामसालियाव

  बर'नि सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायथि जाग्रा, अनसाइजाग्रा बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारीआ गुवाहाटी नोगोरमानि गावनि थाग्रा खथायाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै गोब्राब जिउजों जुजिनानै दं होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों।

  बि ए सि नि उनाव बि टि चि गोरोबथाया बि टि चि ओनसोलाव गोबां गुरस्लायनाय लाबोदों।

  2003 इं माइथायाव बि टि सिआ दाफुंजानायनि उननिफ्रायनो गोरोबथानि गाहाय सागान होगिरि हाग्रामा महिलारीया गावनि नाजानायनि गेजेरजों हालामनि गासै बिथिंफोरावनो जौगाखांनाय लाबोनो गावखौ बावसोम बोदों।

  ट्रेन्दिं