27 C
Guwahati
Saturday, October 31, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बि टि ए डि

  बिपिएफ दोलोआ मोन 25 निफ्राय 30 सिम मासि लानानै गाव हारसिंनो सोरखार दागोना रोखा: हाग्रामा महिलारी

  बि टि सि बिसायख'थिया डिसेम्बर दाननि सेथि सप्टायाव जागोनखौ नोजोर बोनानै बि पि एफ दोलोआ बि टि सि नि सिङाव थानाय गोबां जायगायावनो बिसायख'थि फोसावदिं मेल लागासिनो दं।

  खुंगा 8थि जटिन इस्लारी गोसोखां फुटबल सेम्फियनसिफ बादायलानाया 1...

  रुंसारि जटिन इस्लारी गोसोखां 8थि फुटबल सेम्फियनसिफ बादाय लानाया 1 नबेम्बर खालारनिफ्राय हरिगाव गामिनि रुंसारि जटिन इस्लारी गोसोखां मिनि स्तेडियाम आरो तारुंगुरियाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन।

  बिजेपिआ रां होदों, असमीया हारिखौ मावनो दांनो रोङै खालामदों:...

  शइकिया बिथाङा बुङोदि- बिजेपि दोलोआ असमीया हारिखौ मावनो दांनो रोङै खालामदों । कंग्रेसआ खुन्दुं, कम्बल रानदोंमोन नाथाय बिजेपिआ रां होदों।

  मियानि गुबै ओंथिआ मानगोनां : मियानि ओंथिखौ फोरमायो नजरुल...

  शंकरदेब कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम जानायनि जेबो गोनांथि गैया होननानै साननाय फोरमायो एमएलए नजरुल इसलामआ।

  गाहाय गाहाय रादाबफोर

  खाम्फा बरगयारीया बे खेबावबो फिन बि टि सि नि लेङाइ गाहाइ जाफिनगोन: हाग्रामा महिलारी

  बि टि आर नि माखासे दफाफोरखौ Review खालामाबा गुबुन-गुबुन हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो।

  बायजोनिफ्राय आसामाव फैनाय सुबुंफोरनि क’रना आनजादनि सायाव गोख्रों बिथोन सावस्रि बिफाननि

  सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि गाहाइ मावख’गिरि समीर कुमार सिन्हाआ मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो।

  सुरां दंफांनि फालांगिरि मियाबाबुखौ हमदों

  पुलिसनि सिग्रोमनायाव मियाबाबुजों लोगोसे गुबुन साथाम सुरां फालांगिरिफोरखौबो हमनो मोनफादों

  हिन्जावसाखौ ब्लेकमेइल खालामनानै 95 रोजा रां लादों सानै सेंग्राया

  सासे हिन्जावसाखौ ब्लेकमेइल खालामनानै बिनिफ्राय बख’यो 95 रोजा रां।

  डिसेम्बर दाननि गेजेराव कंग्रेस दोलोआ आपार आसामआव जोबस्रांगोन : हेमन्त नेउग

  गोलाव 26 बोसोर आसाम कंग्रेस दोलोनि नेहाथारि महरै दोलोनि खामानि मावबोनायनि उनाव दोलोनि खायसे खामानिफोरनि सायाव गोजोननाय मोनैनि थाखायनो दोलोखौ नागारनाय जादों होनना मिथिहोदों

  मिया होननाय जेबो हारि गैया, सर सापरि सोदोबाव मिया बाहायना मोनसे हारिनि सायाव कलंक’ फोनांदों माखासेआ

  श्वेरमान आलिआ सर सापरिनि थाखायसो मिउजियामनि खोथा बुंदों होननानै बुंथियो नुरुल हुदाआ।

  आसामखौ मियाफोरा गावनि होननानै साननो हायाब्ला आसाम नागारनानै थांनो खावलायदों एमपि कुइन उजाआ

  बेंगलि मिउजियामनि बाथ्रा मख’नानै सासे सुबुंनि बाथ्राया माब्लाबाबो दाबि जानो हाया होननानै बुङो एमपि बिथाङा।

  सिरांनि नीलीबारि गामियाव आर.पि.एफ.नि सिखाव आखु

  आर.पि.एफ. जवानफोरा उन्दुनायनिफ्राय फोजानानै सासे फरायसाखौ सिखाव होनना लांनो नाजादोंमोन

  बरपेतायाव देहा फालांगि: पुलिसआ सिग्रोमदों

  टाइम8, अक्टबर30 बरपेतायाव समाज बेरेखा गाज्रि खान्थिआ गोबां बारायगासिनो। जौ, जुवा, द्रागसनि आद्दाया बांनायनिफ्राय बांगिनो थानायजों लोगोसे बरपेता टाउननि...

  घग्रा-कचारि गामि आरो पिराकटा जामुगुरि गामियाव लक्ष्मि माइनाव फुजा फालिदों

  सिगांनि समाव गाजा-गोमजायै गोबां हाबाफारि लानानै फालिनाय जादोंमोन। नाथाय देग्लायनि बोसोराव फुजाल' फालिनाय जायो

  सिराङाव आइ दैमानि जेंना, माब्ला जोबगोन..?

  सिराङाव आइ दैमाजों हा खुरखाजानाय सुबुंफोरा सोरखारनियाव गोदान हा जगायफिननो खावलायदों

  आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मुंख्लंफोरनि मुंआव आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबदों

  उदखारिफोरा लान्थ्रियै बमा बेरफ्रुसार होनायाव कक्राझार सहरनि मोनथाम थावनिफोराव सा 10 निबो गोबांसिन दाय गैयै सुबुंफोरा जीउ गोमानो गोनां जादोंमोन

  टंला नोगोराव “नाफाम हटेल” बेखेवदों

  ’नाफाम’ ओंखाम हटेलाव गासै बर’ न’खराव संनाय-खावनाय, जानायफोरखौ मोननो हागोन

  हाग्रामा महिलारीया सासे बर’नि गोहो-गोरा राजखान्थिगिरिमोन : रत्नेस्वर बसुमतारी

  हाग्रामा महिलारीया गावनि गोहोखौ थिग समाव थिग मथै बाहायनो रोङैनि थाखाय दिनै बयजोंबो मुंसुजानो गोनां जादों

  #Big Breaking# रायजोआव गोदान सिफ-सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा

  1 नबेम्बनिफ्राय राइजोआव गोदान सीफ सेक्रेटारिनि मासिखौ सामलाइगोन जिशनु बरुवाआ

  #Big Breaking# मार्स दाननि गिबि सप्ताहयाव जागोन मेट्रिक आनजाद

  मेट्रिक आनजादखौ गोबावै खुंनाय जागोनब्लाबो बिनि फिथाइखौ थि समावनो होनाय जागोन

  कलिता हारिनो गाव खुंथाय जौगाखां परिसद होनानै थ’गायनो सानोब्ला सोरखारआ भुगिनांगोन : डा: रमेन कुमार काकटि

  कलिता हारिनि सुबुंफोरनो गाव-खुंथाय जौगाखां परिसद होनानै एस.टि. होनायखौ बन्द' खालामनानै दोननो सानोब्ला बेयो जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै बुङो

  बागसा जिल्ला तामुलपुरनि कसुबारि लामानि खामानिया गेना-खान्थिजों जादों

  लामानि लोरबां खामानि मावनायनि सायाव महरियाबो सिमान जादों।

  अमृत सिमेन्टनि हेल्थी फुजा बान्थाखौ दिनै होबाय

  अमृट सिमेन्ट कम्पानि दुर्गा फुजानि समाव फोसावनाय हेल्थि फुजा एवार्डखौ दिनै गुवाहाटी प्रेस-क्लाबाव गथायबाय

  1 नबेम्बरनिफ्राय काजिरङायाव मैदेर साफारिया जागायफिनगोन नाथाय गैया माउट ‌

  काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गान्दानि गंफोरखौ सुराङै फालांगि खालामबाय थानायनि सायाव सिग्रोमनानै थांनाय सेप्तेम्बर दानानिफ्राय दासिम सा 7 मैदेर माउटफोरखौ हमनाय जादों

  29 रांआव सोरखारनि आदार जगायनाय बिफान होनाय गेसाव पियाज

  1 किल'आव 29 रांनि थिखानाय पियाजफोरा थांनाय सानब्रै-सानबासोनिफ्राय बाहबारि समबायनि गुदामआव सेवनानैनो दं

  1 किल’ साह बिलाइनि बेसेनआ 75 रोजा रां

  1 किल'ग्राम गल्डेन साह बिलाइनि बेसेनआ 75,000/- रां

  CAA सोमावसारनायखौ दैदेनग्रा साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरि जानायनि सिमां नुदों

  रां खांनानै सोलियो सोमावसारनायनि हाबाफारि : उदपल बरा

  आसामनिफ्राय खाबु मोनैयाव नेपालनि जानानै गेलेना मुलुगनाङारि मान बान्था मोननो हादों महाबीर थापाया

  नेपाल हादोरआ एलउइन डेरानि मुंखौ सोलायनानै महाबीर थापा मुङै गोदान मुंजों सिनायथि होदोंमोन

  भेेरगावनि उदमारि गामिआव माइनाव थानसालि बेखेवदों

  दिनै जोबोद नायथावनायै लुखांनानै रायजोनि थाखाय बेखेवनानै होनाय समाव बिथां रबिन्द्र कसारि बुङो दि बे मन्दिर एबा थानसालिखौ बानायनाय समाव सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाय लानाय जायाखै

  मानसि लांखारनानि फारियाव आसामआ थामथि

  इं 2019 मायथाइयाव NCRB नि मोनसे फोरमायथियाव बे गिख्रंथाव जाथाइया सोराङाव फैदों

  सिराङाव आयेन बेरेखा गोबां बिबांनि आयजें बोखांदों

  सिरां जिल्लानि उफ्रा पुलिस नायगिदिंगिरि प्रकाश मेधिआ दैदेननाय पुलिस हानजानि गोख्रों सिग्रोमनायाव दिन