25 C
Guwahati
Wednesday, October 20, 2021
More

  मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादनि थिसनलाइ रान्दों

  टाइम8, सेप्टेम्बर 23 : दिनै बागसा जिल्लानि मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादखौ दाफुंनानै लाबाय ।

  बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर’ आरो आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासमोननि नुजाथिनायाव रंजालु बसुमतारीखौ मासिगिरि महरै बिबान होनानै सा 14 सुबुंखौ सोद्रोमा महरै थिसनानै आफादखौ दाफुंनायजों लोगोसेनो थिसनथायखौ होयो आरो मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादनि सोद्रोमाखौ आबुं खालामो ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादखौ दाफुंनायनि उनाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर’आ गोदानै दाफुंनानै होजानाय हा-हुनि बोसोनारि आफादनि मासिगिरिजों लोगोसेनो सोद्रोमाफोरखौ मुसलपुर महकुमानि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गासैबो सोरखारि हा-हु आरो सोरखारि नङै हा-हुफोरखौनो नायबिजिरना थि खालामना दोननो बिथोन होयो ।

  बेजों लोगोसेनो हा गैजायै थागिबि हारि एबा सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ नायबिजिरनानै थि खालामना होनो बिथोनलाइ होयो । बे हाबाफारियाव मुसलपुर जिल्ला इउ पि पि एलनि गाहाइ नेहाथारी दयाल चन्द्र सरनीया, बिटिसि ककलाबारी बियाबनि बिबान लाथ’गिरि मन्तु बर’मोनजों लोगोसे जिल्लानि बिजेपि आरो इउ पि पि एलनि गोबां दैदेनगिरि-मावथिफोरा बाहागो लायो ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : मिथिंगानि रानि चकिआव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ बरायनो थियारि

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं