25 C
Guwahati
Sunday, October 24, 2021
More

  बागसानि आबाद फोथाराव आबादारि महराव नुनो मोनबाय बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासखौ

  टाइम8, जुलाइ 21 : बागसा जिल्लानि आबाद फोथाराव आबादारि महराव नुनो मोनबाय बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा भनश्याम दास बिथांखौ।

  बागसानि आबाद फोथाराव आबादारि महराव नुनो मोनबाय बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासखौ

  इयुनाव खोमसिआव गोग्लैयिनि थाखाय बयबो आबादजों मुखब जानो नांगौ होनना फोरमायदों घनश्याम दासआ ।

  बागसानि आबाद फोथाराव आबादारि महराव नुनो मोनबाय बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासखौ

  आबाद मावनायानो जोंनि गुबै गोहो ৷ बेनिखायनो सरासनस्रा सुबुंनि जिउआ इयुनाव खोमसि जायैनि थाखाय गासैबो आबाद मावनायाव लोब्बा थानांगौ ৷

  बेखौ खावलायदों बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ।

  दिनै गावनि आबाद फोथाराव गावनि आखायजोंनो बयजोंबो खोथिया गायनाय हाबाफारि मावफुंना गोजोनग्लायनानै रंजा-खुसि जायो घनश्याम दास बिथांआ।

  मावफुं सोद्रोमा बिथांआ बुङोदि, गोलाव सम आबाद थिलिआव मुखब थानाय माइ गायगिरिफोरा गोबां खस्त खालामखांनायनि उनाव दिनै जोबथा सानाव अदेबानि हाल जांख्रानि सानआव जहै गोजोन-खुसियै बोथिसे जागोन ৷

  बयबो उखैनायखौ होखारनो थाखाय आबाद मावनाय खामानिआव मुखब जाना गावखौनो गावनि आथिङाव गसंनो नाजा नांगो होननानै खावलायहरदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ।

  आरो फरायबाव : राहा गैयै गंसे निखावरि सरखार आरो रायजो राजानिफ्राय मदद हासथायदोंमोन, नाथाय अबथिरायै रुंसारि जाबाय बिजिथसात बसुमथारिआ

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं