29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बंग’नि हिंसायारी जाथायनि बोलि जानाय सुबुंफोरनि खौरां लाहैदों बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारीआ

  बंग’नि हिंसायारी जाथायनि बोलि जानाय सुबुंफोरनि खौरां लाहैदों बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारीआ

  टाइम8, मे 7:

  2 मे खालि आसामजों लोगोसे मोनबा राज्योनि बिधानसभा बिसायख’थिनि फिथाइ फोसावनाय जादोंमोन। फिथाइ फोसावनायनि उनावनो सोनाब बंग’आव गोबां हिंसायारी जाथाय जायो जेराव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो।

  बे हिंसायारी जाथायआव गाग्लोब जानानै गोबां बिजेपिनि मावथि-सोद्रोमाफोरा आसाम-बंग’ सिमनानि श्रीरामपुरआव खारखोमाना थाफैयो। दिनै थामहिनबा सुक्रबारखालि बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ सोनाब बंग’निफ्राय खारखुमाना फैनाय बे सुबुंफोरनि थासारिनि सुलाद लाहैयो।

  गसाइगाव महकुमा प्रसासननि बान्जायनायाव श्रीरामपुरआव थानाय महात्मा गान्धी राष्ट्रीय भाषा एमइ स्कुलआव लुना होनाय केम्पआव गोबां सुबुंफोरा थाफैदों। बे केम्पआव थानाय सुबुंफोरजों सावरायलायनानै रन्जित बसुमतारी बिथाङा सामलायगिरिफोरजोंबो सावरायो आरो थाबैनो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै खोथा होयो।

  केम्पआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माइरं, दालि, दैनि बटल, बिस्कुत आरी होनानै मदद खालामनायजों लोगोसे इउननि समाव बिथांमोननो गोनांथि जानाय जायखि जाया मददनि थाखायबो खोथा होयो।

  रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुङो दि, सुबुंखान्थिजों जानानै थांनाय बिसायख’थिनि उनाव भट होनाय बे सुबुंफोरखौ बेफोरबादियै इनाय खालामनाया थारैनो सोंखारि जाथाव आरो दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुङो दि, सोनाब बंग’निफ्राय बेफोरबादियै कस-राजबंसी, राभा आरी सुबुंफोरखौ गाव गावनि न’निफ्राय होखार हरनाया गनायजाथाव नङा होननानै।

  आरो फरायबाव : बागसा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव एसएसबिनि अपारेसन

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं