25 C
Guwahati
Sunday, October 24, 2021
More

  कक्राझार पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय नागिरनानै मुसलपुराव गोख्रों खुद्रिसारनाय

  कक्राझार पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय नागिरनानै मुसलपुराव गोख्रों खुद्रिसारनाय

  टाइम8, सेप्तेम्बर 22 : ककराझार जिल्लानि लुंसुंयाव पुलिसनि गुलियाव नंखाइ दाइनिगिरि साजायनानै जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ जिउ फोजोबनाय जाथायखौ थार बिजिरनाय नागिरनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों बागसा जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादा ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  बेजों लोगोसेनो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखार आरो आसाम पुलिस बिफानखौ गोख्रों खावलायदोंदि जाहाथे बिटिआर हालामाव बेफोरबादि नंखाइ दायनिगिरि साजायनायनानै जिउ फोजोबाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो नांगौ होनना दाबि खालामो ।

  बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बागसा जिल्लानि मुसलपुरनि अख्रांखौ होसिख्रावनानै गोमसार होयो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बागसायाव सा 14 दालालिफोरखौ पुलिसा खाबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं