22 C
Guwahati
Wednesday, January 12, 2022
More

  आसाम पुलिसा 2 कौटि रांनि गं 40 रोजा बथलनि कदिइन फसफेट सिराप बोखांदों

  टाइम8, आगष्ट 23 : आसाम पुलिसा नोगोद 2 कौटी रांनि फेग्रा कदिइन फसफेट सिराप बोखांदों।

  आसाम पुलसा थांनाय रबिबार बारायखालि करिमगान्ज जिल्लानि त्रिपुरा सिमनायाव 2 कौटि रांनि आयेन बेरेखा फेग्रा गं 40 रोजा बथलनि कदिइन फसफेट सिरापफोरखौ बोखांनो हायो।

  पुलिसा मोन्थि होनाय बादिब्ला, बोखांनो हानाय 40 रोजा फसफेट सिराप मुंनि बथलफोरनि बेसेना त्रिपुरा राय्जोयाव नोगोद 2 कौटी जायो।

  आसाम पुलिसा आयेन बेरेखा फेग्रा कदिइन फसफेट सिरापनि बथलफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  गंसे त्राग गारिनि सिंयान गं 250 कार्टनफोरजों लोगोसे गं 100 कार्टनफोराव फिथाय सामथाय सोनानै लानाफैनाय जादोंमोन बे समावनो आसाम पुलिसा करिमगान्जनिफ्राय गारि सालायगिरिजों लोगोसे हमनो हायो।

  बेराफारसेथिं, बे जाथायनि सायाव पुलिसा केस थिसननाय जाबाय। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि ड: हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बिटिसिनि गाहाइ सहर ककराझाराव 4.0 मेगनिटुइट गोहोनि बांग्रिंआ सोमावग्लुंलांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं