33 C
Guwahati
Thursday, September 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसाम पुलिस आरो मिजराम पुलिसनि गेजेराव जानाय दावहानि सायाव दुलाराय आसाम बेंगली रैखाथि आफादनि खौरां मेल

  आसाम पुलिस आरो मिजराम पुलिसनि गेजेराव जानाय दावहानि सायाव दुलाराय आसाम बेंगली रैखाथि आफादनि खौरां मेल

  टाइम8, जुलाइ 27 : आसाम-मिज’राम सिमनायाव सिमाखौ लानानै समबार बारायखालि आसाम पुलिस आरो मिज’राम पुलिसनि गेजेराव जानाय दाङा-बाजियाव आसाम पुलिसनि सा 6 जवानआ जिउ बाउनो गोनां जायो आरो गोबां जवान जोखोम जानो गोनां जायो।

  बे जाथायखौ लानानै दुलाराय आसाम बेंगली रैखाथि आफादआ खौरां मेल खुंनानै गोथौयै दुखु फोरमायदों।

  दुलाराय आसाम बेंगली रैखाथि आफादनि आफादगिरि उतपल देआ मंगलबार खालि सिरां जिल्लानि बिजनी प्रेस क्लाबआव मोनसे खौरांगिरि मेल बानजायो ৷

  कासारनि लाइलापुर जाथायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि ड: हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दाय होयो आफादगिरि बिथाङा।

  समबारनि सानखौ ‘गोसोम सान’ मुं फोसावनानै आफादनिफ्राय न्याय आरो सिआइदि नि नायबिजिरसंनायनि दाबि दैखाङो ৷

  बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांआ एनआरसि निफ्राय दानख’जानाय 27 लाख सुबुंफोरा आधार कार्ड बानायनो हायैनि बिथिंआवबो आफादगिरि उतपल देआ खेंफोरथि होयो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : आसाम सोरखारा कभिद-19 नि गोदोन SOP फोसावना होदों! गं5 जिल्लानि आबुं लकडाउनखौ बोखांना होबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।