17 C
Guwahati
Wednesday, December 1, 2021
More

  फुजानि सुथिआव न’आव फैनो रेलनि टिकेत बुकिं खालामनाय रौनिया सपन बर्मना गुपुर कपिनजोंसो फैबाय

  फुजानि सुथिआव न’आव फैनो रेलनि टिकेत बुकिं खालामनाय रौनिया सपन बर्मना गुपुर कपिनजोंसो फैबाय

  टाइम8, कक्राझार, अक्टबर 11 :  कक्राझार जिल्लानि सोवासामारि गामियाव दुखुनि जोमै साग्लोबहोदों ।

  खोथा होदोंमोन गावनि अनजालि बिसि जीउनि लोगोरिनो।

  आं पुजानि बन्द समाव सुथि लाना न’आव थांगासिनो दं…. । दिल्लीनिफ्राय न’आव थांनो रेलनि टिकेत लाखाबाय आरो पुजानि उनाव नोंसोरखौबो जयै दिल्लीयाव एखेयै लाखिनो लाहार-फाहार खालामबाय ।

  नाथाय बियो जाफुंआखिसै मानसिया दायो गसाइआ सिफायो ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  जोबोद दुखुनांथाव जाथाय थांनाय 9 अक्तआव न’आव फैनो होन्ना बुंनाय आर्मि जवानआ हर्खाबै दिनै गुपुर कपिन सिंआवसो गोदो गोदो उन्दुना फैबाय ।

  नंगौ, बे दुखुनांथाव जाथाया जादों कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोवासामारि बर्मन पारा गामियाव । बर्मनपारा गामिनि थागिबि गपाल बर्मन आरो टारा बर्मननि फिसाज्ला रौनिया आर्मि सपन बर्मननि दुखुनांथाव जीउ जारिमिन।

  गपाल बर्मनआ दुखु खस्त खालामनानै खांङै बायै मेट्रिक पास खालामो आरो मेट्रिक आन्जादआव उथ्रिसारनो हाना 2010 इं माइथायाव सपन बर्मनआ मिलिटारि इन्जिनियारिं सार्भिस आव साख्रि मावओ ।

  नाथाय सोमोनांथावयै दिनै आर्मि साख्रि मावफुबाय थानाय समावनो हर्खाबै सपन बर्मना अनजालि बिसिजों लोगोसे उन्दै गथसा आरो नखरनि बाइ बाहागि गासैखौबो नागारनानै हर्खाबै जीउ गोमायो।

  मख’नो गोनांदि आर्मि जवान सपन बर्मननि हर्खाबै जीउ गोमानाय जाथायखौ रोखायै मिथिनो मोनाखैब्लाबो आर्मिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो रौनिया फोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा आर्मि जवान सपन बर्मननि जीउ गोयै देहाखौ लानानै फैयो आरो अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय होयो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : खाग्राबारि बड’लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनायाव तामुलपुर एफ सिआ देरहासाद: जिग्यास देकाआ साबसिन गेलेगिरि बान्था मोन्नो हायो

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं