26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिरात-अनुष्का नि फसाजोनि मुंखौ ‘भामिका’ दोननाय जाबाय, बेनि ओंथिया बिमा दुर्गा देबि जों सोमोन्दो गोनां

  बिरात-अनुष्का नि फसाजोनि मुंखौ ‘भामिका’ दोननाय जाबाय, बेनि ओंथिया बिमा दुर्गा देबि जों सोमोन्दो गोनां

  टाइम8, फेब्रुवारी 01 : इन्दिया क्रिकेट टिमनि केप्तेइन बिराट ख’लि आरो बिनि अनजालि बिसि बलिउडनि फावखुंग्री अनुस्का शर्माया गोदान बोसोर 2021 माइथाइयनि जानुवारीनि 11 खालाराव सासे फिसाजो जोनोम होदोंमोन।

  अनुस्का शर्मा आरो बिराट ख’लि मोना बे समाव गावनि अनजालि फिसाजोखौ लानानै जोबोर रंजा-बाजायै सम दैदेनलांगासिनो आरो दिनै फेब्रुवारी दाननि 1 खालारआव अनजालि फिसाजोनि मुंखौ ‘भामिका’ मुं दोननाय जादों।

  मखनो गोनांदि, बिराट आरो अनुस्कानि फिसाजोनि मुंखौ ‘भामिका’ दोननाय जादों बेनि ओंथियानो जादों बिमा दुर्गा जायो, देबि दुर्गा मानि मोनसे सोमन्दो गोनां।

  जोनोमनि उनाव दिनै गिबि बिमा-बिफा-फिसाजो जहै सावगारि खेबनानै बिमा अनुस्का शर्माया टुइटारनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मन्दों।

  आरो फरायबाव : बिटिसिनि सा 6 एमसिएलए फोरा मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।

  टल टेक्स होनानै बोराबनाय गामिनि राइजोआ बुलदजारजों गावनि थाखाय आलादा लामा बानायदों

  फाष्टटेग होनायखौ लानानै जायगानि सुबुं आरो टल गेट कम्पानिफोरनि गेजेराव सानफ्रोमबो नुजायो जेंना।