27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  फैगौ हापथायाव फरेनसिक हानजाया सुसान्त सिंह राजपुतनि थैनाय केसनि सायाव जोबथा मेदिकेल रायखौ सिबिआइनो गथायगोन

  टाइम8, सेप्टेम्बर 17:

  एइमसनि फरेनसिक बर्डआ फैगौ हापथायाव सिबिआइनो सुसान्त सिंह राजपुतनि थैनायनि सायाव जोबथा मेदिकेल राय होगोन।

  सिबिआइ आरो मेदिकेल बर्डजों सावरायनायनि उनाव फैगौ हापथायाव रायखौ होनाय जागोन होननानै एइमसआ फोरमायदों।

  लोगोसे बुंबावो दि बे मेदिकेल रायआ जोबथा जागोन आरो बेनि उनाव रावबो जेबो गोनो-गोथो जानाय नङा।

  बे रिपर्टखौ केसनि सायाव राय जोबालासिनो फोसावनो हानाय नङा होननानैबो एमइसनि गाहाइ ड: सुधिर गुप्टाया फोरमायदों।

  थांनाय हापथायाव सिबिआइआ दिल्लीनि एइमसनि साथाम डाक्टारखौ लानानै सुसान्त सिंह राजपुतनि मुम्बाइनि न’आव फरेन्सिक आनजाद खालामनो लांदोंमोन।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।