29 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

   बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  टाइम8, मे 3 :  आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइनि भट साननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे समावनो थांनाय मोनाबिलिनि 8.30 रिंगासो समाव  चिरां जिल्लानि सिंयाव थानाय 1नं फाख्रिगुरि गोदान बाजार बेंगली बस्थिआव गावजों गाव हिंसायारि जाथाया जानानै थांदों।

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  Photo Input : @Fwrdan Basumatary

  सुनिल ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला निलमनि सरकारा हर थौजासे द’खान होनायखौ नुनानै गुरैयै बन्द’ खालामदो होनना खावलायनायावनो नांलायनाय जादों आरो बेआवनो सुनिल ब्रह्मखौ ज’यै लोगो लाना हमख्रबो।

  सुनिल ब्रह्मआ जाथाय खालामग्राफोरनि हेंथायै पुलिस थानायाव एजाहार गथायनाय जाबाय होननाबो मोन्थि होदों।

  मखथावनादि, आसाम सोरखारा करना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोआव मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम नाइट कार्फ्यु फोसावना होखानाय जादों।

  आरो फरायबाव : अक्सिजेन जगायनाया गोबाव जायो : हस्पितालाव सा 24 करना बेरामिनि जिउ खहा

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं