25 C
Guwahati
Thursday, October 14, 2021
More

  Bigg Boss13 आरो TV सिरियेलनि फावखुंगुर सिध्दार्थ शुक्लानि जिउ खहा

  Bigg Boss13 आरो TV सिरियेलनि फावखुंगुर सिध्दार्थ शुक्लानि जिउ खहा

  टाइम8, सेप्तेम्बर 2 : ति.भि. सिरियेलनि फावखुंगुर आरो बिग बस 13 नि देरहासादगिरि सिध्दार्थ शुक्ला आ बृहस्पुतिबराव जिउ गोमाबाय।

  मुम्बाइनि कुपार हस्पितालाव दिनै 40 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बायो।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://youtu.be/IzokQprWLVE

  मोन्थिनो मोननाय बादिब्ल, सिध्दार्थ शुक्लाया हार्ट एटेक नि जाहोनावनो बृहस्पुतिबाराव जिउ गोमायो।

  मखनो गोनांदि, सिध्दार्थ शुक्लानि हरखाबै जिउ गोमालांनायखौ लानानै बलिउड आरो ति भि इन्डास्ट्रीआ समखिखांदों।

  गोबां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रीफोरा बिथांनिसिम गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों।

  दुखुनांथावनादि, सिध्दार्थ शुक्लाया गावनि बिमा आरो सानै बिनावखौ नागारनानै दिनै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : चिराङाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार! राय्जो राजाफोरनि गोबां खहा खालामलांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं