29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  फावखुंगुर अमित मिस्त्रीआ हार्ट एटेक जाना जिउ खोमादों

  फावखुंगुर अमित मिस्त्रीआ हार्ट एटेक जाना जिउ खोमादों

  टाइम8, एप्रिल 23: बलिउडनि फावखुंगुर अमित मिस्त्रीआ सुक्रबारखालि जोबथा हां बोयो। 23 एप्रिल खालि हार्ट एटेक जानायनि जाहोनाव रुंसारि जायो।

  फावखुंगुर बिथांनि मेनेजारआ फोरमायनाय बादिब्ला, दिनै फुंनि जामु जाखांनायनि उनाव हर्खाब बिथाङा सानायनि बागै फोरमायदोंमोन आरो बिथाङा हार्ट एटेकजों गाग्लोबजायो। नखरनि सोद्रोमाया फाहामसालिसिम लांनायनि सिगाङावनो बिथाङा जोबथा हां बोयो होननानै मिथिहोयो।

  बिथांनि हर्खाब रुंसारि जानायाव दा सिने एण्ड टिभि आर्टिस्ट एस’सियेसनआ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोबां फावखुंगुरफोरा दुखु फोरमायो।

  रुंसारि फावखुंगुर बिथां अमित मिस्त्रीआ क्या केहना, 99, सोर इन दा सिटि, यमला, पगला दिवाना, ए जेन्टेलमेन आरी सावथुनफोराव खामानि मावदोंमोन।

  आरो फरायबाव : उदालगुरि जिलायाव सा 68 सुबुंनि देहायाव मोनदों करना पजिटिभ

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।