26 C
Guwahati
Thursday, October 14, 2021
More

  फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि आखाय फारसे सार्जारी खालामनांगौ जादों

  टाइम8, आगष्ट 26 : बलिउडनि फावखुंगुर अभिषेक बच्चना सावथुननि सुटिं खालामनाय सामाव आखाय फारसे जोखोम जादों।

  जायनि थाखाय फावखुंगुर अभिषेक बच्चना जोखोम जानाय आखाय फारसेखौ सार्जारी खालामनो गोनां जायो।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  मखथावनादि, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अमिताब बच्चननि फिसाज्ला अभिषेक बच्चना चेन्नाइयाव सावथुननि सुटिं खालामबाय थानाय समावनो आगदा आखाया जोखोम जायो।

  अभिषेक बच्चन बिथांखौ इनस्ताग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट होनानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों।

  बेराफारसेथिं, अभिषेक बच्चना आखाय फारसे जोखोम जानांनै सार्जारी खालामजानो गोनां जानायखौ लानानै बिथांखौ मोजां मोन्ग्रा आरो बिथांनि मोजां हास्थायग्रा बिथांमोना थाबैनो मोजां थासारियाव फैफिनगोन होननानै मिजिंथिहरो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : 64 बिएन बरमा एसएसबिनि बानजायनायाव निकासि जौमा फरायसालियाव प्रि-रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिं फोरोंथाय होनायनि बादा बेखेवदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं