30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसाम: थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय सा 25 आइजोआ हराव फहरा होबोदों बे गामिआव

  टाइम8, जुन 11: सानजा गवालपारानि शिमलीतलानि नयापारा गामिआव हराव फहरा होयो हानजासे गोहो-गोरा आइजोआ। थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय जौ-जुवानिफ्राय उदां, राज्योनि बे जर’खा शिमलीतलानि नयापारा गामिआ।

  हरनि लामाआव सोलिनाय जौ, जुवा, ड्रागसनि बेरेखा आखाइआव टर्च-लावथि लानानै बे हानजासे आइजोआ फहरा होयो। सानजा गवालपारानि शिमलीतला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयापारा गामिआव हराव जौ, जुवा, ड्रागस, गान्जानि बेरेखा बे हानजासे आइजोफोरा थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय बेफोरबादियै गोख्रोङै गसंथिबोदों।

  आइजोफोरनि गोहोखौ गिनानै गामिआव दासान्दि सोमजिदों मोनसे गोजोन थासारि।

  बेजों लोगोसे गामिआव दा गैया जुवा, जौ, ड्रागसनि बाहायनाय। समाज बेरेखा खामानिफोरा आइजोफोरा फहरा होनायनि उननिफ्रायनो गैया जालांदों आरो गामिनि थासारि आरो समाजआ गोजोन महर लादों।  

  आरो फरायबाव : मुगैथाव! बंगाइगावआव बिबौआनो जिनाहारी खालामो फिसौजोखौ, फिसाजोआ होबाय केस

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नार