26 C
Guwahati
Saturday, October 16, 2021
More

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  टाइम8, सेप्तेम्बर 16 : मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन। 

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  सिखावफोरा जाबाय  आलागजार गामिनि बनजित राभा  आरो बादुलिपारा गामिनि गोजोन सोरां स्वर्गीयारी ।

  बरजारनि सासे सुबुंनिफ्राय गंसे पालसार मथर साइकेल खावनायनि दायाव हमदों सानैबो सुबुंखौ ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://youtu.be/IzokQprWLVE

   बे समसिम खावनाय पालसार मथर साइकेलखौ बोखांनो हायाखै बरमा पुलिसा ।  

   गोजोन सोरां स्वर्गीयारीआ आरिमु जालिया थाखोनि फरायसा ।

   दासान्दै पुलिसा गोबां मिथिनो थाखाय सोंथाबगासिनो दं ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : गोदान महराव साजायनाय जादों अदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि मावखुलिः बिबान नाजावगोन जिल्ला बिजेपिनि गोदान आफादगिरिआ गाबोन

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं