25 C
Guwahati
Thursday, October 14, 2021
More

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  टाइम8, ढदेकियाजुलि, सेप्तम्बर 21 : सनितपुर जिला बर’ फरायसा आफादा दिनै बेलासिनि 4 बाजि 30 रिंगायाव ढेकियाजुलि द’खरा दुलाराइ बर’ फरायसा आफादनि मावखुलियाव खौरांगिरि मेल खुंङो ।

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  बे गोरोबथानिफ्राय सनितपुर आरो बिस्व’नाथ जिलाया बि.टि.आरनि जानगाराव थानो गोनां जायोब्ला अब्ला बिस्व’नाथ आरो सनितपुर जिला दुलाराइ बर’ फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफोरा बै दैदेनगिरिफोरनि न’खराव थांनानै आन्दलन खालामनाय जागोन होनना बुंथियो ।

  लोगोसे सनितपुर जिला दुलाराइ बर’ फरायसा आफादनि गाहाइ नेहाथारि इनुज मसाहारिया बुंथियोदि, इउ.एल.बि. नि मुङाव सानै सुबुं जोंसार मसाहारि आरो जनक ब्रह्ममोना सन्देह खालामजानानै एनकाउन्टार खालामजानायखौ बिथा खालामनानै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा थाबैनो नायबिजिरनानै आबुं लामानि नुजाथियाव लाबोनो नांगौ आरो बेसोरनि न’खरनो अनसुंथाय होनो थाखाय खावलायो ।

  नाथाय जायफोर सानैसो दैदेनगिरिया दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि सायाव गाज्रि गाज्रि रोखोमै बिबुंथि होबोदों बेफोर बिबुंथिफोरखौ दैखांना लाफिन नांगौ होनना खावलायो आरो दुलाराइ बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’नि सायाव “मिसिं” जानाय सोदोब बाहायनायखौ दैखांना लाफिन नागौ होनना खावलायो ।

  नङाब्ला दुलाराइ बर’ फरायसा आफादा बेनि हेंथायै राहा लानाय जागोन होनना बुथियो ।

  Photo Input : @Sani Daimari

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बादायलायनाय गैया लासे रायजो सभायाव सर्बान’न्द सन’वाला बिजाथिलाय गथायबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं