24 C
Guwahati
Wednesday, December 1, 2021
More

  फिन बांबावबाय पेट्रल-डिजेलनि बेसेना, दिनैनि सानावबो बांदों

  फिन बांबावबाय पेट्रल-डिजेलनि बेसेना, दिनैनि सानाव बांदों

  टाइम8, अक्टबर 11 : फिन बांबावबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेन । सोलिबाय थानाय दानावनो बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन ।

  समबार एबा दिनैबो बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन ।

  दिनै लिटार मोनफ्रोम पेट्रलनि बेसेना 30 फैसा आरो मोनफ्रोम लिटार डिजेलनि बेसेना 35 फैसायै बांदों ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  अक्टबर दाननि जागायनाय 10 सानाव पेट्रलनि बेसेना 2.80 राङै बांदों आरो डिजेलनि बेसेना 3.30 राङै बाङो ।

  दिल्लिआव मोनफ्रोम लिटार पेट्रलाव 104.44 रां आरो डिजेला 93.18 रां, मुम्बायाव पेट्रला 110.41 रां आरो डिजेल 101.03 रां । मखनो गोनांदि हादरनि गोबां रायजोआव दा पेट्रलनि बेसेना 100 रांनि बांसिन जाबाय ।

  आसामावबो 100 रांनि बांसिन जाबाय पेट्रलनि बेसेना ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : फुजानि सुथिआव न’आव फैनो रेलनि टिकेत बुकिं खालामनाय रौनिया सपन बर्मना गुपुर कपिनजोंसो फैबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं