26 C
Guwahati
Saturday, October 16, 2021
More

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  टइम8, सेप्तेम्बर 16 : डिब्रुगरनि स्टेत बेंक अफ इण्डिया आव सासे आयजोखौ गाज्रि आखु खालामनाय बायदि लाजिनांथावना मुगैथाव जाथाय खालामग्रा गुबै दायनिगिरि रितुराज नन्देश्वर सेन्सुवाखौ शिबसागर पुलिसा हमो ।

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  शिबसागरनि पुलिस थानानि गाहाइ ज्योतिश फुकननि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया हमनो हायो होननानै फोरमायो ।

  दायनिगिरि रितुराज सेन्सुवानि सायाव मोनसे गसर थिसननाय जायो । आसाम पुलिसनि जुनिया दैदेनगिरि गाहाइ जिपि सिंआ तुइटारनि गेजेरजों तुइट खालामनानै दायनिगिरि रितुराज सेन्सुवानिखौ हमनायनि खौरांखौ फोसावो।

  स्तेत बेंकआव सारि थानाय समाव रितुरास सेन्सुवा आ सासे आयजोखौ गाज्रि आखुथाय खालामदोंमोन । बेंकनि सिसितिभिआव बेफोर गासैबो नुथायानो सेबखांजादोंमोन आरो उनाव बियो जाथाया समास बिजोंआव सोरोंआव फैनायनि उनाव गोख्रों दावराव जायो ।  

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : मुम्बाइ क्राइम ब्रान्सा लन्थं भिडिअ खालामनायनि दायाव सिल्पा सेत्तीनि फिसाय आरो बिनि हेफाजाबगिरिनि सायाव 1500 बिलाइनि गसर थिसन्दों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं